© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

16-12-2009

 

Winkelvoorzieningen in de dorpskernen

 

Vastgesteld beleid

Voor het ontwikkelen van winkels in de dorpskernen heeft de gemeenteraad op 2 mei 2000 een zogenaamde “structuurvisie” vastgesteld:

 

Voor Broek op Langedijk houdt dat in dat er bij het winkelcentrum extern mag worden uitgebreid voor versterking van de positie van het winkelcentrum.

 

Voor Sint Pancras houdt dat in dat de prioriteit ligt op het verbeteren van het concentratiegebied bij de supermarkt aan de Bovenweg.

 

Voor Zuid-Scharwoude en Noord-Scharwoude houdt dat in dat er binnen de locatie “Driehoek” aan de Voorburggracht uitbreiding van winkels mogelijk is voor het versterken van het winkelgebied.

 

Op dat vastgesteld beleid hebben ondernemers in het verleden op die locaties in Sint Pancras en Zuid-Scharwoude panden aangekocht om winkels te ontwikkelen. Ondernemers kunnen dan eventueel verplaatsen om elkaar te versterken en hebben daardoor een beter perspectief voor de toekomst en voor de bewoners betekent dat daardoor de leefbaarheid wordt verbeterd.

 

Traag werkend college

Behalve het CDA,  waren de PvdA en VVD met de gemeenteraad verkiezingen van 7 maart 2006 nog heel stellig voor het verbeteren van de winkelvoorzieningen in de dorpskernen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat op 20 april 2006 (vlak na de gemeenteverkiezingen) burgemeester Cornelisse  op een ondernemersvergadering verkondigde, dat het ontwikkelen van de locaties in de kernen Sint Pancras en Zuid-Scharwoude niet direct prioriteit heeft bij het college. In diezelfde vergadering gaf de burgemeester  ook aan dat ING - ontwikkelaar voor het winkelgebied in Broek op Langedijk -  te kennen had gegeven liever geen ontwikkelingen meer te zien in de overige dorpskernen.

 

Gezien het langdurige verloop van de bouwplannen van de ondernemers in die kernen, lijkt het college aan dat verzoek van de ING gehoor te hebben gegeven. Met het argument van “onderbezetting personeel” kreeg een ondernemer in Zuid-Scharwoude pas na ruim 6 jaar wachten uiteindelijk zijn vergunning en is nu aan het bouwen. In Sint Pancras is opknappen of vernieuwen van winkelpanden nog niet van de grond gekomen en het aanzicht van die panden wordt almaar troostelozer.

 

Locatie Driehoek bibliotheek

Enkele jaren geleden werd bekend dat de bibliotheek van Zuid-Scharwoude zou gaan verhuizen naar De Binding (de opbrengst van de grond is overigens ook bestemd voor de exploitatie  van De Binding). De Algemene Ondernemings Vereniging Langedijk (AOL) heeft daardoor reeds op 23 april 2007 een planvoorstel ingediend om samen met een ontwikkelaar op die locatie winkels te bouwen met daarboven een aantal woningen.

Gezien de recente uitlatingen van wethouder Koolaard (CDA) aan de AOL zijn ook deze plannen wegens (u raad het al) “capaciteitsproblemen” naar achter toe geschoven.

 

 

Dorpsbelang Langedijk staat voor vitale winkelvoorzieningen.

Dorpsbelang Langedijk staat voor vitale winkelvoorzieningen. Zowel op dorpsniveau, als voor de gemeente als geheel. Dat betekent dat je winkels moet concentreren, want anders wordt het voor ondernemers in de toekomst er niet gemakkelijker op. Gelukkig zijn er in de loop der jaren al veel ondernemers verhuist naar concentratiegebieden. Daarom is het zo belangrijk dat op de aangewezen locaties de beschikbare ruimte of mogelijke geschikte panden ook benut gaan worden voor winkels.

Een optimale winkelvoorziening in een verzorgingsgebied is een pre. Zeker voor de omwonenden in dat gebied en rekeninghoudend met de aankomende vergrijzinggolf. Voordeel daarvan is dat men gemakkelijk lopend of fietsend boodschappen kan doen zonder direct in de auto te moeten stappen, wat op zich dus al een stuk milieu vriendelijker is.

 

Terug <<