© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

20-12-2010

Dorpsbelang Langedijk blikt terug op een succesvol politiek jaar  

 

2010 is bijna voorbij. Voor Dorpsbelang Langedijk is het een mooi en turbulent jaar geweest. Dat begon met drukke voorbereidingen voor de verkiezingen, een prachtig resultaat en een mooi vervolg. We blikken graag met u terug.


Dorpsbelang Langedijk was met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een nieuwkomer. De partij is mede opgericht om het dreigende gevaar van een nieuwe verstedelijkingsopdracht met 4000 woningen te weren. Het geheel volbouwen aan de westkant van Langedijk kon wat ons betreft de ijskast in.  Het werd namelijk tijd om meer energie te steken in het verbeteren van de bestaande wijken en nieuwe woningen te bouwen op inbreilocaties. Vitale dorpskernen met kwalitatief goede wegen- en groenonderhoud, leefbare woongebieden met een goed functionerend  Dorpsgericht Samenwerken -met oog voor jeugdbelang- werden dan ook speerpunten. Omdat óók wij oog voor de dorpse identiteit hebben, liggen we op één lijn met de actiegroep tegen bebouwing op de Speelweide en het comité ‘Hart voor Oudkarspel’, die van ’Het Behoudenhuis moet blijven’ een speerpunt maakt.

 

Drie zetels in de gemeenteraad

De kiezer had gesproken en Dorpsbelang Langedijk sleepte drie zetels in de wacht. Joke Visser, Aad Duijs en Ger Nijman werden gekozen als raadsleden. Erik Kaan en Dick Schoenmaker zijn de (burger)raadsleden voor de partij. De oude coalitie verloor twee zetels en de lokale partijen kregen er twee bij. Een duidelijk signaal voor een lokaal politiek bestuur en daar zijn we voor gegaan. We nemen deel in de coalitie en de partij heeft Jan Piet Beers voor het wethouderschap aangetrokken. Een man met 16 jaar politieke ervaring, waarvan 7 jaar als wethouder. Na een prachtige start gaan we met kleine stapjes vooruit, want zo gaat dat in de politiek: geven en nemen.  Enthousiasme is er volop en ook succesjes zijn er zeker!

 

Speelweide in Noord-Scharwoude

Voor de verkiezingen hadden we het al gezegd: “er was voor de burgers geen inspraak geweest op het beleidsvoornemen van een wijkgebouw op de Speelweide”. Na de verkiezingen werden we door de Klachtencommissie van Langedijk in het gelijk gesteld. Natuurlijk gingen we met de coalitieonderhandelingen voor het behoud van de Speelweide. Het is een beeldbepalend stukje erfgoed van de vijftiger jaren en het multifunctioneel speelveld moet je koesteren. Het wijkgebouw wordt nu verplaatst naar de voormalige locatie Jan Arentsz aan de dokter Wilminkstraat. Een veel betere locatie met voldoende parkeermogelijkheden en dus minder verkeersoverlast. Maar het voornaamste: de Speelweide blijft.

 

Cultuurhistorie in Broek op Langedijk

Ten zuiden van het winkelcentrum in Broek op Langedijk moeten woningen komen, dat werd immers twee jaar geleden met het Masterplan vastgesteld. Dat zou betekenen dat ten westen van de Wup en het Mat een gedeelte van de waterpartij en een uniek kop-eilandje zou worden opgeofferd voor woningen. Een uniek stukje cultuurhistorische identiteit zou dan gaan verdwijnen. De coalitiepartijen (de lokalen en GroenLinks) hebben recentelijk niet met dit onzalige plan ingestemd en het college opdracht gegeven het unieke stukje cultuurhistorische waterpartij en kop-eilandje in tact te laten.

 

Veilingterrein in Noord-Scharwoude

Jarenlang had het terrein hoegenaamd geen functie meer en aan het onderhoud van de opstallen werd niets meer gedaan. De verpaupering nam zienderogen toe. Plannen voor nieuwbouw schoten niet op en dreigden zelfs op de lange baan te worden geschoven. Een doorn in het oog van Dorpsbelang Langedijk. Wij zijn dan ook blij dat dit project nu met spoed wordt aangepakt, zodat er een mooie en leefbare wijk zal ontstaan. In ieder geval denken omwonenden mee in een klankbordgroep. Wethouder Beers omschreef het zo: “Samenwerken levert kwaliteit en heeft meer kans van slagen”, daar zijn wij het natuurlijk roerend mee eens.

 

Nieuw bestuur

De raadsleden van Dorpsbelang Langedijk waren ook de bestuurders van de partij. Dat gaat niet samen en daarom is er met de ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen; Madelon Swager (voorzitter), Sylvia Smit (secretaris), Frank Rood (penningmeester) en Geraldine Bet (bestuurder). Een enthousiaste groep met veel belangstelling voor ontwikkelingen in de Langedijker gemeenschap. Zo zijn Sylvia en Geraldine al jaren actief in Dorpsgericht Samenwerken.

 

Een druk jaartje was het dus zeker wel. De verkiezingscampagne, de coalitieonderhandelingen, het behandelen van het college programma en het doornemen van de vele raadstukken. In het begin best lastig en tijdrovend. Maar we kunnen zeggen dat het prima gaat en dat we veel voldoening vinden in het raadswerk.


Wij van Dorpsbelang Langedijk gaan met net zoveel succes, enthousiasme en voldoening als in 2010, ook in 2011 er weer vol tegenaan! En wensen iedereen in Langedijk fijne Kerstdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar. Tot dan!

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

Terug <<