© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

26-1-2010

 

Ondernemend samenleven doen we met zijn allen

Willen we een betrokken samenleving dan zullen we met zijn allen daar aan moeten werken, zowel bestuur als de burgers.

Het bestuur zal niet alleen van bovenaf dictaten moeten afgeven, maar bijvoorbeeld vorm moeten geven aan het Dorpsgericht Samenwerken. Het hoort een instrument te zijn waardoor het bestuur weet wat er zich in uw omgeving afspeelt.

In samenspraak met de burgers kan het dan komen tot uitvoering van zaken die met de burgers tot stand zijn gebracht. Het bestuur zal gebruik moeten maken van al bestaande dorpsraden en wijkverenigingen, omdat die al over een goed georganiseerde achterban beschikken.

De bewoners zijn tenslotte de ogen en de oren van de buurt en kunnen problemen in kaart brengen. Hierdoor worden de lijnen met bestuur en maatschappelijke organisaties korter waardoor sneller op situaties kan worden ingespeeld. Goed onderling overleg met al die groeperingen is essentieel voor een sociaal betrokken samenleving die zich verder wil ontplooien en ontwikkelen.

Het draagt ook bij tot een samenleving die respectvol met elkaar omgaat en die oog zal hebben voor de zwakken en kwetsbaren onder ons.

 

Terug <<