© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

11-11-2009

 

RUIMEN, EEN BELADEN WOORD

 

Om de nieuwe algemene begraafplaats van Zuid-Scharwoude te verwezenlijken, werd op 5  juni 2001 door het toenmalige college voorgesteld om “Geen graven op bestaande begraafplaatsen grootschalig te gaan ruimen”.

 

Maar het huidige college van B&W (CDA- VVD- PvdA- CU)  ging een stap verder en stelde in oktober 2007 op eigen houtje doodleuk vast dat  ‘niet ruimen’ op de bestaande begraafplaatsen het beleid was.  Dat was heel opmerkelijk want de gemeenteraad had helemaal geen besluit voor een dergelijk beleid genomen.  Sterker nog, gelijktijdig met het besluit voor de nieuwe begraafplaats  was  een D'66-amendement  aangenomen dat  luidde:  “Bestaande begraafplaatsen in afzonderlijke kernen mocht niet worden geblokkeerd”.  Dat laat veel mogelijkheden open, dus ook ruimen.

 

Niet ruimen werd ook het credo van dit college van B&W voor de begraafplaats in Sint Pancras. Begin dit jaar waren volgens de begraafadministratie de rechten verlopen van 182 graven, hetgeen simpelweg inhoudt dat daarvoor niet wordt betaald. Met gemiddeld zo’n 6 grafuitgiften per jaar en een normaal ruimbeleid, is de capaciteit in theorie minimaal zo’n 30 jaar toereikend. Desondanks werd met een initiatiefvoorstel van Groep de Graaf, ChristenUnie, Kleurrijk Langedijk en het CDA gekozen voor een uitbreiding van de begraafplaats, wat volgens een eerder voorstel € 726.450,-- moet gaan kosten.

 

Werd voor de Begraafplaats Broek op Langedijk in oktober 2007 door het college van B&W nog aangegeven dat er van 43 graven afstand is gedaan. Twee jaar later wordt aangegeven dat er van 342 graven afstand is gedaan. Het ruimen daarvan zou 2 a 3 ton kosten en die hoge investering heeft invloed op de exploitatie van de nieuwe begraafplaats en is daarom volgens het college van B&W niet gewenst.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de gemeenteraad het advies niet opvolgen en op 17 november een besluit nemen van ‘ruimen en herindelen’ voor een bedrag van zo’n € 250.000.—

 

Wat heeft Dorpsbelang Langedijk gemist:  

 

Dat het college van B&W ten aanzien van het ruimingsbeleid de raad op een eerlijke en nauwgezette wijze informeert.

 

Een gemeenteraad die het college van B&W niet heeft aangesproken op de aan hen voorgeschotelde  onjuiste voorstellen.   

 

Een weloverwogen begraafbeleid

 

Stichting Burgerbelang Langedijk (SBL), met bestuurder Ger Nijman in de gelederen, bezit een uitgebreid dossier van de begraafproblematiek en heeft de gemeenteraad in november 2007 reeds op de hoogte gebracht over het onjuiste beleid van ‘niet ruimen’ door dit college van B&W.

Naar aanleiding van het raadsvoorstel van 6 januari 2009 over uitbreiding begraafplaatsen, heeft SBL  de gemeenteraad weer ongevraagd een aantal nuttige adviezen gegeven:

 

Sint Pancras

De begraafplaats van Sint Pancras ruimen. Volgens de administratie heeft men van 182 graven afstand gedaan. Met normaal gefaseerd ruimen zou er voor zo'n 30 jaar begraven kunnen worden. Wanneer over 25 jaar zou blijken dat de bestaande begraafcapaciteiten binnen 8 jaar volledig benut zou worden, dan is het op dat moment nog vroeg genoeg om aan te vangen met uitbreiding. Het voorstel om de begraafplaats nu al uit te breiden voor een bedrag van circa € 725.000,-- kan nauwelijks meer verantwoord worden genoemd. Dat betekent immers 25 jaar lang extra onnodige kosten voor rente en onderhoud!

 

Broek op Langedijk

Het advies voor de begraafplaats Broek op Langedijk was: deze voor een symbolisch bedrag overdragen aan de vijf kerken naar de ‘letter en geest’ van het amendement van D’66 maar ging daarnaast ook in op de financiële aspecten voor de totale exploitatie van alle begraafplaatsen. Analyse van het behoefte-element voor Broek op Langedijk leert, dat gelovigen het als zeer waardevol ervaren, om begraven te worden in de dorpskern waar men "kerkte". Die optie biedt de kerkmeesters een uitgelezen mogelijkheid om creatieve oplossing te vinden. Er werd immers door één van de kerkmeester gemeld dat - als het nodig is - de kerken ook hun verantwoordelijkheid niet uit de weg zullen gaan, waardoor private financiering tot de mogelijkheden kan behoren. Zonder twijfel zijn er onder de ongeveer 2500 leden voldoende vrijwilligers beschikbaar om het arbeidsintensieve onderhoud van een begraafplaats goed en liefdevol uit te voeren.

 

Door het raadsbesluit van 5 juni 2001 heeft het college van B&W de opdracht gekregen en staat vast, dat er in iedere kern in de gemeente begraven moet kunnen worden. Vanwege de kosten is Dorpsbelang Langedijk van mening dat de begraafplaatsen in Sint Pancras en Broek op Langedijk gefaseerd geruimd en ingericht moeten worden. Er is dan geen kostbaar krediet voor uitbreiding nodig, de onderhoudskosten worden lager, de exploitatie wordt gunstiger en grafrechten hoeven niet onnodig verhoogd te worden. Kortom een echte “win-win situatie”.

 

Terug <<