© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

21-05-2010

 

Een overzicht van de portefeuilleverdeling van B&W 2010 –2014:

 

Burgemeester drs. J.F.N. Cornelisse (tijdbestedingsnorm 1)

 

· Bestuurlijke organisatie en coördinatie

· Algemeen bestuur, bestuurlijke vernieuwing, burgerzaken en kabinetszaken

· Communicatie

· Openbare orde en veiligheid (o.a. politie en brandweer)

· Horecabeleid

· Integriteitbeleid

· Klachtenbehandeling en behandeling bezwaar- en beroepschriften

· Regionale samenwerking

· Millenniumgemeente

· Handhaving

 

Wethouder R. van Schoorl (tijdbestedingsnorm 0,9)

 

· Onderwijs en educatie

· Sport

· Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

· Bibliotheekwerk

· Personeel, organisatie, informatie en automatisering

· Accommodatiebeleid

· Verkeer en Vervoer

· Dorpsgericht Samenwerken (algemeen) en burgerparticipatie

· Deregulering

· Project Winkelcentrum Broekerveiling

· Dorpswethouder Broek op Langedijk

 

Wethouder P.J Beers (tijdbestedingsnorm 0,9)

 

· Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, structuurvisie, regionaal ruimtelijk beleid)

· Ruimtelijke projecten (in het bijzonder Westerdel, Veilingterrein Noord-Scharwoude en Doorvaarbaarheid)

· Woningbouw/volkshuisvesting

· Woonruimteverdeling

· Stedelijke vernieuwing

· Economische zaken, recreatie en toerisme

· Kunst en Cultuur

· Dorpswethouder Noord- en Zuid-Scharwoude

 

Wethouder E.M. Overzier (tijdbestedingsnorm 0,9)

 

· Financiën

· Grondbeleid (inclusief grondexploitatie)

· Vergunningverlening (o.a. WABO) en toezicht

· Openbare werken ( w.o. groen, reiniging, onderhoud wegen en riolering, begraafplaatsen, waterbeheer en nutsvoorzieningen)

· Cultuurhistorie, musea, oudheidkunde, regionaal archief, lokale omroep

· Coördinatie Oosterdelgebied

· Project Vroonermeer-Noord

· Dorpswethouder Sint Pancras en Koedijk

 

Wethouder H.J.M. Schrijver (tijdbestedingsnorm 0,9)

 

· Sociale zaken

· WMO

· Volksgezondheid

· Jeugd- en jongerenwerk

· Ouderenbeleid

· Minderhedenbeleid

· Vrijwilligersbeleid

· Subsidiebeleid

· Milieubeleid

· Dierenwelzijn

· Dorpswethouder Oudkarspel

 

Loco-burgemeesters:

· 1e R. van Schoorl

· 2e J.P. Beers

· 3e H.J.M. Schrijver

· 4e E.M. Overzier

 

Onderlinge vervanging wethouders

· Wethouders Van Schoorl en Schrijver treden op als elkaars vervanger

· Wethouders Beers en Overzier treden op als elkaar vervanger

 

Terug <<