© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

26-6-2013

 

Over wethouder van buiten de gemeente is de ChristenUnie schijnheilig  

 

Op 23 mei jl. heeft fractievoorzitter Erica van As van de ChristenUnie bij brief naar het college, haar bedenkingen geuit over het ingezetenschap van wethouder Jan Piet Beers, aan de hand van de door haar opgevraagde km-declaraties (18 vragen). Nadrukkelijk werd aangegeven dat het geenszins de bedoeling was om de wethouder te beschadigen! Een lichtelijke schijnvertoning! Op 24 mei 2013 verscheen er namelijk al om 9:33 uur op de website van de ChristenUnie Langedijk een artikel (mirror) van Erica van As met aannames en verdachtmakingen aan het adres van de wethouder. Van die handelwijze kijkt Dorpsbelang Langedijk niet vreemd op. En het is ook niet voor het eerst dat Erica van As de krant informeert, nog voordat de betrokken personen hebben kunnen reageren. Daar kunnen nog twee Langedijker wethouders over meepraten (zie krantenartikel en onze reactie). Bovendien heeft ‘rechtenstudent’ Erica van As met haar artikel de privacy van wethouder Beers op een zeer ernstige wijze geschaad, doordat zij onderliggende stukken met o.a. het bankrekeningnummer en de handtekening van hem op de CU-website had geplaatst! Een excuus daarover richting de wethouder zou op z’n minst op zijn plaats zijn geweest, maar misschien komt dat nog.

 

De fractie van de ChristenUnie is ten opzichte van wethouders van buiten de gemeente schijnheilig. Dat zegt Dorpsbelang Langedijk niet vanwege het feit dat die fractie specificaties opvraagt over het declaratiegedrag van wethouder Beers, want laat één ding absoluut duidelijk zijn: Dorpsbelang Langedijk is niet tegen het opvragen naar declaraties van wethouders. Sterker nog, wij zijn voor openbaar inzicht. Maar het gaat hier om de wijze hoe fractievoorzitter van As ‘de wethouder van buiten’ politiek misbruikt. Hoe geloofwaardig ben jezelf, als je zonder hoor of wederhoor een artikel op de  CU-website plaatst met het citaat:

“De ChristenUnie heeft ook navraag gedaan of de wethouder een vergoeding dubbele woonlasten krijgt en of hij een vergoeding heeft ontvangen voor zijn verhuizing naar Langedijk. Beide is niet het geval. En dat is apart, zegt Van As, iemand die zo’n beetje elke kilometer lijkt te declareren, zou zijn verhuiskosten niet declareren? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat voedt de twijfel”.

 

Met andere woorden: er zijn geen verhuiskosten gedeclareerd, dus dan zal de wethouder wel niet zijn verhuisd! En als je wel iets declareert is dat niet goed, maar als je iets niet declareert is dat ook niet goed. Kortom….. het is eigenlijk nooit goed!

 

De fractie van de ChristenUnie is van meet af aan de strijd aangegaan tegen de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouder Jan Piet Beers. In dagblad Trouw van 14 mei 2011 werd dat door Erica van As nog eens verduidelijkt; “Hij maakt geen deel uit van onze gemeenschap. Hij doet hier geen boodschappen en we komen hem niet tegen in het zwembad” (krantenartikel en onze reactie). Er werden op instigatie van Erica van As door de ChristenUnie zelfs vragen aan de minister gesteld. Die vragen kostte de gemeenschap overigens de lieve som van 18.750,00 euro. En omdat de ChristenUnie daarop aandrong, werd er ook nog een onderzoek gestart, wat in december 2011 openbaar werd gemaakt (onze reactie). De kosten van dat onderzoek zullen wij nog opvragen.

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat het ingezetenschap van wethouder Beers nu weer een politieke move is. Maar hoe zit het dan met de wethouders van de ChristenUnie die ontheffing van het vereiste van ingezetenschap hadden aangevraagd. Wonen die ondertussen al in de gemeente waar zij zijn aangesteld?

 

Dorpsbelang Langedijk heeft eind mei 2013 bij het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie een lijst met de namen van de CU-wethouders opgevraagd. Tot twee keer toe werd dat verzoek geweigerd. De eerste keer werd aangegeven dat de ChristenUnie in principe dat soort informatie niet geeft, omdat Dorpsbelang Langedijk niet had aangegeven: waarom en wat wij daarmee wilden doen. Toen we in een vervolgmail hadden aangegeven dat Dorpsbelang Langedijk bezig is met een onderzoek over ‘ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders’, werd door de ChristenUnie het antwoord gegeven:

Wij zijn niet bereid mee te werken aan uw onderzoek. Wij beschikken niet over een dergelijke lijst, en verstrekken dergelijke informatie ook niet aan derden”. En….. we moesten zelf maar research doen op internet.

 

Dat is wel héél opmerkelijk!!! Zelf maakte de ChristenUnie in 2011 behoorlijk amok over de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouder Beers en stelde zelfs op 17 mei 2011 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  o.a. de vraag:

“Bent u bereid om in kaart te brengen hoe vaak en om welke redenen een ontheffing wordt verleend zodat er duidelijk wordt of deze ontheffing (op grote schaal) wordt misbruikt?”.

 

Het is héél vreemd, wanneer een lokale politieke partij daar twee jaar later onderzoek naar doet, dat de ChristenUnie dan geen medewerking wil verlenen. Om de woorden van Erica van As maar even te gebruiken: “Er zit een luchtje aan, en dat is zeker geen lekker luchtje”. Kortom: dan toch maar zelf op onderzoek uit.

 

Research op internet bracht aan het licht dat de heer Fred Ruiten (fractielid van ChristenUnie-Langedijk) óók deel uitmaakt van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. We kunnen daarom de weigering om mee te werken aan ons onderzoek iets beter plaatsen. In ieder geval was - na ons verzoek aan het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie - het woonplaatsvereiste van wethouder Beers opeens geen discussiepunt meer! Er zou zelfs geen motie van wantrouwen komen, want de ChristenUnie gaat niet uit van kwade opzet, zo was er op 11 juni 2013 18:02 uur in een artikel (mirror) op de website van de ChristenUnie te lezen. De hoofdzaak deed er niet meer toe en van de bijzaak werd nu een hoofdzaak gemaakt.

 

Het voorgaande en de weigering om medewerking te verlenen aan ons onderzoek, sterkte ons in de gedachte, dat de ChristenUnie eigenlijk geen onderzoek wil naar ChristenUnie-wethouders in het algemeen en zeker niet van diegenen van buiten de gemeente. En het waarom werd snel duidelijk…..

 

De eerste stappen op internet voorspellen niet al te veel goeds voor de ChristenUnie, een paar voorbeelden:

 

CU-wethouder Kok uit Lelystad. Hij was via de wethouderspool van de ChristenUnie in contact gekomen met de gemeente Oldebroek in verband met het vertrek van een CU-wethouder aldaar. Ondanks dat er interne kandidaten waren, kreeg extern kandidaat Kok uit Lelystad de voorkeur. Hij vroeg op 6 juli 2011 ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan de raad.

Na een halfjaar nam hij zelf ontslag, want er was een onwerkbare situatie ontstaan, nadat de ChristenUnie-wethouder tijdens zijn werk in het gemeentehuis was betrapt op het bezoeken van pornografische websites. De wethouder had geen problemen met het wachtgeld van circa 282.000,00 euro (gemeenschapsgeld) voor een halfjaar werk en snapte de ophef daarover niet! Hij was immers tegenover het hele land te schande gemaakt, zo vond hijzelf (zie artikel).

 

De samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek is op dit moment sowieso opmerkelijk te noemen, want de twee ChristenUnie-wethouders die daar thans deel vanuit maken, komen namelijk beiden buiten de gemeente Oldebroek. Het dagelijkse ritje van CU-wethouder Zandbergen (woonplaats Woudenberg) van en naar zijn werk bedraagt circa 126 km. Het dagelijkse ritje van CU-wethouder van Dijk (woonplaats Utrecht) van en naar zijn werk bedraagt circa 153 km.  

 

We hebben er nog één. CU-wethouder Anker werkzaam in Almere. Voor het tweede achtereenvolgende jaar vroeg deze wethouder ontheffing aan, omdat hij in Den Haag woonachtig is (afstand 90 km). Dat riep weerstand op, omdat er vorig jaar in 11 maanden tijd door de bevolking van Almere bijna 43.000,00 euro moest worden opgehoest, alleen om de ChristenUnie-wethouder van en naar zijn werk te rijden! Er werd een verzoek gedaan om inzage te krijgen in die buitensporige hoge reiskosten. Omroep Flevoland wijdde er een item aan (mirror).

 

Tot slot.

Dorpsbelang Langedijk is pas begonnen met het onderzoek. In het korte tijdsbestek dat we het onderzoek doen, is al wel gebleken, dat wanneer de ChristenUnie zich in de coalitie bevindt, een ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor een wethouder totaal geen probleem is. Dit in tegenstelling tot wanneer de ChristenUnie een oppositierol vervult. Conclusie: Schijnheilig dus!

 

Maar we gaan nu eerst van het zomerreces genieten en dan pakken we daarna de draad weer op.

 

Wij wensen in ieder geval iedereen een hele prettige vakantie.

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

 

 

 

Update 27-6-2013:

De heer Fred Ruiten heeft ons laten weten, dat hij over ons verzoek geen contact heeft gehad met Landelijk Bestuur van de ChristenUnie.