© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

             28-11-2012

 

          Bewoners van de Wup en het Mat eindelijk inspraak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten zuiden van ‘winkelcentrum Broekerveiling’ en ten westen van de Wup en het Mat ligt een prachtig watergebied met nog een herkenbare karakteristieke historische kopakker. Het gebied heeft ook doorkijk naar authentieke tuinderseilandjes en padenstructuur.

 

Jaren geleden heeft men besloten - aan de westkant van dat watergebied - op Zuidveld woningen te bouwen, om uit de opbrengst het nieuwe ‘Broekerplein’ te realiseren. Daaropvolgend heeft de raad op 28 oktober 2008 het Masterplan vastgesteld en voor Zuidveld is er een optimalisatie toegepast. Dat betekent dat een deel van het watergebied zou worden gedempt ten behoeve van woningen. Bewoners van de Wup en het Mat hebben van het begin af hun bezwaren geuit. Hun grief is niet alleen dat door dempen een beeldbepalend water met kopeiland verdwijnt, maar dat door de bouw van woningen er een verdichting van de woonwijken optreedt.

 

Dorpsbelang Langedijk kan zich helemaal verplaatsen in de bezwaren die de bewoners hebben geuit. Het staat ook haaks op het beleid van het behoud en herstel van grenzen en dat de overgangen tussen de verschillende karakteristieke gebieden helder moet zijn, zoals dat omschreven staat onder: ‘Aandachtspunten identiteit’, in de gebiedsvisie Broek op Langedijk. Bovendien wordt er in diverse beleidsvisies aangegeven, dat de aanwezige waterstructuren behouden moeten blijven en versterkt moeten worden als onderdeel van het  vaarroutenetwerk.

 

Reeds vanaf 1998 is de gemeente actief bezig met de herontwikkeling van ‘winkelcentrum Broekerveiling en omgeving’. ING Vastgoed Ontwikkeling BV werd januari 2006 nog binnengehaald als: “de grote ontwikkelaar”. Anderhalf jaar later werden niet alleen de verschilpunten duidelijk, maar daarnaast ook het grote tekort op het project. Daarom werden er - gezien de zichtbare verliezen - enige optimalisaties gedaan, waaronder het dempen van water voor woningen nabij Zuidveld.  

 

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat het dempen niet realistisch is ten opzichte van het totale plan. Met andere woorden: Is het echt nodig, omdat anders het totale plan niet zou kunnen worden verwezenlijkt? Nee, want wat wel keihard bleef staan waren de circa 500 openbaar geplande parkeerplaatsen ten behoeve van het winkelcentrum, waarvan de kosten normaliter voor rekening van de ontwikkelaar zouden moeten komen. Uit niets blijkt dat men daar een optimalisatie heeft toegepast om minder parkeerplaatsen te realiseren. Dat was namelijk ook een optie geweest, want als het winkelcentrum die parkeerplaatsen zo dringend nodig heeft, dan had daar meer geld voor moeten worden gegenereerd.  

 

De optimalisatie Zuidveld is door de ontwikkelaars bepaald. De bewoners van de Wup en het Mat zijn daar niet daadwerkelijk in betrokken, waardoor er in feite sprake is van een onevenredige benadeling. Dit kwam met name sterk naar voren tijdens de bijeenkomst op 26 april 2010 in het gemeentehuis. Belanghebbenden gaven onder meer aan: dat de communicatie meer open en gelijkwaardig moest zijn tussen gemeente en de burgers. Dat gaf een déjà vu-gevoel, want óók bij de besluitvorming van Kerklaan 31/33 Speelweide in Noord-Scharwoude was er stevige kritiek en gaven de burgers aan het toenmalige college te kennen, dat er een meer open en gelijkwaardige communicatie moest zijn tussen gemeente en burgers.

 

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat het dempen van een gedeelte van het watergebied om meer woningen bouwen niet noodzakelijk is voor het totale plan, in die zin dat het plan onuitvoerbaar zou worden. Strikt genomen is het ook geen zaak van algemeen belang. Het watergebied bij De Wup en Het Mat is wegens zijn schoonheid en eigen karakter een waardevolle verschijningsvorm. Dorpsbelang Langedijk streeft erna die waardevolle vormen voor de toekomst te behouden en is daarom ontzettend blij dat de raad dinsdagavond kon instemmen met de wensen en bedenkingen t.a.v. addendum SOK met Van Wijnen.

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman