© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

       31-10-2012

 

      Dorpsbelang kiest voor dorps en landelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wonen in een unieke en mooie gemeente en hoe houden we Langedijk aantrekkelijk voor toekomstige generaties. Verschillende ontwikkelingen dwingen ons om nu alvast na te denken over de toekomst.

Recentelijk is de Structuurvisie Langedijk 2012-2030 door de raad vastgesteld. Het geeft op hoofdlijnen een visie aan, op welke wijze de gemeente zich de komende tien à twintig jaar vooral ruimtelijk, maar ook sociaal wil ontwikkelen. Daar valt veel onder, zoals: wonen en leefgebieden, water- en groenstructuur, basisvoorzieningen en zorg, cultuur en sportgebeuren.

 

Ontwikkelingen gaan soms sneller dan verwacht. In 2009 werd door het college nog voorzichtig te kennen gegeven van een nieuwe verstedelijkingsopdracht voor nog eens 4000 nieuwe woningen. Maar dat is anno 2012 geen reëel uitgangspunt meer. Het einde van de naoorlogse groei is in zicht. De groei van de (beroeps)bevolking  is tot stilstand gekomen door de demografische gevolgen van vergrijzing en de trek van de jongeren naar steden.

Dorpsbelang Langedijk was, om reden van die bevolkingsontwikkelingen, met de verkiezingen in 2010 al heel stellig tegen die verstedelijkingsopdracht en nieuwe bouwlocaties aan de westzijde van Noord- en Zuid-Scharwoude. In de nieuwe structuurvisie vinden we die dan ook niet meer terug en de gemeente gaat nu een andere koers varen.

D

e nadruk ligt in de nieuwe structuurvisie niet in uitbreiden van bouwlocaties, maar in het inbreiden en verbeteren. Niet de hoeveelheid voert daarbij de boventoon, maar de kwaliteit. Het is dan ook een visie die aansluit bij het wensbeeld van de Langedijker. Geen grootschalige stedenbouwkundige aspiraties, maar een gemeente met behoud van de landschappelijke kwaliteiten, met zijn karakteristieke lintbebouwing als centraal lint en de verschillende dorpse identiteiten.

 

Ruimtelijk gezien blijven Sint Pancras en Koedijk aparte dorpen, open gehouden door de groene ruimte en dus los van de vier lange dijkdorpen. Bestaande woonwijken en bedrijfsterreinen kan je ook niet wegdenken, maar in de structuurvisie zijn die gebieden landschappelijk omsloten door landbouwzones. Ook water krijgt een grotere rol in het zogenaamde waterrijk Langedijk. Aan de oostzijde van de dijkdorpen zijn er optimalisatie gebieden voor meer natuur, water, recreatief medegebruik en vernieuwde woonmilieus in lage dichtheden.

 

Het behoud van de eigen identiteit van de dorpen is in de structuurvisie een belangrijk uitgangspunt. Maar evenzo belangrijk is het vitaal houden van de dorpen. Minimale basisvoorzieningen in de dorpskernen zoals een supermarkt met enkele speciaalzaken zijn noodzakelijk. Ook horeca en maatschappelijke voorzieningen behoren daar en niet te vergeten, de zorg dicht bij huis.

 

De ruimtelijke koers naar 2030 is uitgezet. Een ruimtelijke koers die leidt naar een dorps - en landelijk Langedijk, met een rijk verenigingsleven en groot gevoel van saamhorigheid. In Langedijk moet het goed, ruim en prettig wonen zijn, voor jong en oud.

Met de uitgangspunten in de nieuwe structuurvisie kan Dorpsbelang Langedijk zich uitstekend vinden. Het sluit goed aan bij de uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma van 2010 – 2014 “ Uw dorp ons dorp en de mens centraal”.

 

Daar zijn we blij mee,

 

Joke Visser, Aad Duijs en Ger Nijman

 

 

Klik hier voor de Structuurvisie 2012-2030