© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Dorpsbelang Langedijk besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens zijn echter niet uitgesloten. Dorpsbelang Langedijk wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op- of via deze site weergegeven informatie. Dorpsbelang Langedijk behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Dorpsbelang Langedijk kan de foutloze werking of ononderbroken toegang van deze website niet garanderen. Dorpsbelang Langedijk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door-, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar- of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Dorpsbelang Langedijk aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Dorpsbelang Langedijk behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Dorpsbelang Langedijk. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dorpsbelang Langedijk. Alle beeldmerken (trademarks) die op deze website zijn vermeld zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Virussen
Dorpsbelang Langedijk garandeert niet dat de informatie, software- dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Copyright © 2011 - 2015 Dorpsbelang Langedijk