© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

16-3-2012

 

Ouderen dankbaar voor zebrapad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie Reurslag en Joke Visser zijn blij dat er na zeven jaar eindelijk een zebrapad is gekomen op de Voorburggracht

                                        

Ouderen en andere mensen die minder goed ter been zijn kunnen sinds zaterdag 3 maart eindelijk weer veilig de Voorburggracht oversteken. Die morgen is het nieuwe zebrapad onthuld door Arie Reurslag, een van de bewoners van de Kloosterstraat en een van de belangrijkste pleitbezorgers van de oversteekplaats. Ook Joke Visser, die al in 2005 handtekeningen verzamelde voor een nieuw zebrapad, was hierbij aanwezig.

De wijk ten westen van supermarkt Deen en de Sint Jan de Doperkerk wordt hoofdzakelijk bewoond door zelfstandig wonende ouderen met een gemiddelde leeftijd van boven de 75 jaar. Velen maken gebruik van een rollator of scootmobiel. Voor hen is het vaak onmogelijk het drukke verkeer te omzeilen om de Voorburggracht over te steken. Bewoners stapten met hun klachten naar Joke Visser, lid van het platform Dorpsgericht Samenwerken. ,,In het voorjaar van 2005 heb ik in de omgeving van Westervenne, de Kloosterstraat, de Zandakker, de Kleiakker en het Zijperpad handtekeningen verzameld. Met die lijst ben ik naar de toenmalige wethouder van verkeer gestapt."

Het zou nog vijf jaar duren voor men bij de gemeente daadwerkelijk aan de slag ging met het verzoek om een veilige oversteekplaats. ,,Nadat Dorpsbelang Langedijk zich ermee ging bemoeien en Arie Reurslag, als bewoner van de Kloosterstraat, ook een handtekeningenactie was gestart, kwam er schot in de zaak." Het zebrapad, dat zaterdag 3 maart officieel in gebruik werd genomen, ligt heel mooi gesitueerd, namelijk recht tegenover de ingang van de Sint Jan de Doper, op de Voorburggracht bij het grote parkeerplein.

Reurslag en Visser, en al die andere mensen die in de Kloosterstraat en omgeving wonen, zijn de gemeente erg dankbaar dat de oversteekplaats nu aangelegd is. ,,Eindelijk kunnen alle mensen die minder goed ter been zijn ook in Noord-Scharwoude veilig de drukke Voorburggracht oversteken naar de rooms-katholieke kerk, Kloosterhof en de supermarkt voor hun dagelijkse boodschappen. Het wachten op een goedwillende danwel oplettende automobilist die de moeite neemt om mindervalide mensen de kans te geven veilig naar de overkant te laten gaan, is voorbij."

 

Bron: Langedijker Nieuwsblad

 

(Noot: Joke stelt alles in het werk om nog een extra paal aan de Dorpsstraat kant geplaatst te krijgen. Er zijn namelijk automobilisten die nu denken dat het een extra doorsteek is! De zebrapad borden L2 zijn inmiddels geplaatst.)