© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

9-3-2012

 

Kwaliteiten beter benutten

 

Week 7 van 2012 had de week van fractievoorzitter Erica van As van de ChristenUnie moeten worden, want zij had immers de primeur. Tenminste, dat dacht ze zelf. Het liep allemaal anders, want het bleek een hele grote luchtballon die werd doorgeprikt en ze kreeg haar kwalijke optreden als een boemerang terug.

 

Terug naar week 6.

Erica van As gaf journalist Matthie Bergman van het Noordhollands Dagblad te kennen, dat zij heel belangrijke informatie over twee wethouders van de gemeente Langedijk had. Zij wilde dit als een primeur brengen, maar er mocht absoluut niets kenbaar worden gemaakt bij de wethouders en de overige raadsleden. Hoewel het bij de krant hoogst ongebruikelijk is om zonder wederhoor een artikel te plaatsen, ging het Noordhollands Dagblad na ampele overwegingen met haar eis akkoord.

 

Dinsdag 14 februari 2012 werden de lezers van de Alkmaarsche Courant getrakteerd op het krantenartikel “Twee wethouders in opspraak”. Uit het artikel blijkt dat Erica van As de journalist onjuist heeft voorgelicht, want er is door de twee wethouders nooit aan directeur Kees Kwadijk van Woningbouwvereniging Langedijk gevraagd, om een bekende in een woning te laten blijven wonen. Dit heeft de directeur de dag erna ook erkend.

De vooringenomenheid die Erica van As daarnaast in het artikel tentoonspreidde, kende geen nuance. Groots werd het interpellatieverzoek naar buiten gebracht, de twee wethouders waren door de ‘rechtenstudent’ op voorhand al schuldig bevonden, met de trieste constatering dat zij daarvoor alle ruimte kreeg van journalist Matthie Bergman!

 

De anticlimax die hierop volgde, was het intrekken van het interpellatieverzoek door middel van een drogreden. Echter, Erica van As had haar doel bereikt:

 

in het middelpunt van de media staan.

 

De journalist vond dat te makkelijk en ging een ‘rondje langs de velden’. Er werd gezocht naar een passend vervolg. De fractievoorzitter van de ChristenUnie vertoonde nu opeens een Calimero-gedrag, want zij vond dat het niet haar taak was voor vervolgstappen en liet dat over aan een andere partij. Om het gezichtsverlies enigszins te reduceren, kwam er een vervolg. Vijf raadsleden verzochten om een extra raadsvergadering, om een voorstel te doen tot het instellen van een onderzoekscommissie conform art. 155a t/m f van de Gemeentewet.

Eén compliment moeten wij daarom Erica van As dan ook geven. Want Dorpsbelang Langedijk kijkt met verwondering naar het feit, dat het haar regelmatig lukt om de fracties van VVD en CDA voor haar karretje te spannen. Wellicht is ze een goed ‘souffleur’ en heeft ze kennelijk de macht om andere politici haar wil op te leggen.

 

Tijdens de extra raadsvergadering heeft Dorpsbelang Langedijk haar kijk op de zaak gegeven. Naar mening van Dorpsbelang Langedijk zijn niet de verklaringen van Kees Kwadijk versus de wethouders aan de orde, maar juist het gestelde van Erica van As in de Alkmaarsche Courant van 14 februari 2012, versus de verklaringen van Kees Kwadijk en de wethouders. Wellicht ten overvloede, omdat wij dit hierboven ook al hebben aangegeven, maar het is wel de essentie waar het omdraait. Het is immers Erica van As die in het krantenartikel poneert, dat de wethouders hebben gevraagd, om een bekende in een huurwoning te laten blijven. En dát wordt zowel door de wethouders, alsmede door Kees Kwadijk ontkend. Beide wethouders hebben met klem verklaard, dat de vraag: of de betrokken persoon in het huis kan blijven, niet is gesteld. Daarnaast wordt door Kees Kwadijk in zijn feitenrelaas geen melding gemaakt, dat er een impliciet verzoek is gedaan, om in de woning te mogen blijven.

De wethouders stellen dat zij op geen enkele manier hun bestuurlijke positie hebben ingezet om de directeur tot een andere handelwijze te brengen. De intentie en het feitelijk gevoerde gesprek was erop gebaseerd, om zich te vergewissen of de regels - ten aanzien van huisuitzetting - op de juiste wijze waren gevolgd.

 

Uit het feitenrelaas van de betrokkenen heeft Dorpsbelang Langedijk geconstateerd, dat niet expliciet maar ook niet impliciet is gepleit ‘om in de woning te mogen blijven’. Op grond daarvan heeft de fractie niet ingestemd met het instellen van een onderzoekscommissie.

 

Dorpsbelang Langedijk is nog steeds ontstemd over de kwalijke rol die fractievoorzitter Erica van As van de ChristenUnie heeft gespeeld. Als je weet dat je een beschuldiging of een negatieve kwalificatie richting personen uit, maar van de journalist eist dat er geen wederhoor bij de wederpartij mag worden toegepast, dan gaat het niet meer om inhoudelijke waarheidsvinding, maar om het doelbewust beschadigen van personen. En als ze dat nadien in de microfoon van RTV-NH lacherig afdoet met: “Het is politiek, hè”, dan is het legitiem om ernstig aan haar integriteit te twijfelen. De menselijke maat is ze daarmee in ieder geval volledig uit het oog verloren!

 

Uit de Alkmaarsche Courant hebben we mogen vernemen dat Erica van As, alsnog overweegt om een klacht in te dienen bij het steunpunt Integriteit van de gemeente Langedijk. Dat recht heeft ze, maar het was beter geweest dat die weg direct was bewandeld, dan had ze anderen niet zoveel schade berokkend.

 

Tot slot.

 

Erica van As mag dan wel verkondigen dat ze voeding en inspiratie nodig heeft om haar weg te vinden in een klimaat waar eerbied, oprechtheid en naastenliefde niet vanzelfsprekend zijn, maar als ze die voeding en inspiratie tot zich krijgt, dan moet ze dat wel beter benutten, want kwaliteiten heeft ze ontegenzeggelijk.

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman