© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

12-01-2012

 

JOKE VISSER      EEN VAN 21

 

Onder de vlag van ‘Dorpsgericht Samenwerken’ ben je zeven jaar lang zeer actief geweest in het Dorps-platform Noord-/Zuid-Scharwoude. Hoe groot was de overstap naar de gemeenteraad?“

Enorm. Het raadswerk kost me veel meer tijd. Per week ben ik er soms wel twintig uur mee bezig. Dat heb ik misschien wel een beetje onderschat toen Ger Nijman me benaderde. Als raadslid moet je gigantisch veel stukken lezen. En je bent regelmatig drie avonden per week kwijt, aan diverse bijeenkomsten en vergaderingen. Toch heb ik er geen spijt van dat ik er aan ben begonnen. Laat ik meteen de vraag beantwoorden die Marcel Reijven aan me stelde in de vorige editie van ‘1 van 21’: hoe bevalt het raadswerk? Nou, heel goed! Het kost veel tijd en energie, maar als raadslid kun je wel degelijk veel betekenen voor Langedijk.

 

Wel degelijk?

Ja. Dorpsgericht Samenwerken ging destijds heel ambitieus van start en er is ook veel bereikt, maar de laatste jaren verliepen stroef. Dat was frustrerend. Zelf had ik ook zoiets van: we krijgen niets meer gedaan, er wordt niet naar het dorpsplatform geluisterd in het gemeentehuis. Inmiddels weet ik dat het geen onwil is van de gemeente. Bij veel onderwerpen moet je rekening houden met allerlei protocollen en procedures. Bovendien ben je vaak gebonden aan beleid van het rijk en de provincie. Net als veel inwoners stond ik, door mijn ervaringen als lid van het dorpsplatform, nogal sceptisch tegenover de gemeente. Die scepsis is weg: ik roep iedere Langedijker op eens een fractie- of raadsavond te bezoeken. Dan kunnen ze zelf zien dat er mede dankzij de politieke partijen in het college en de raad hard wordt gewerkt aan een mooi Langedijk met een dorps karakter. En soms kun je als fractie of zelfs als raadslid écht het verschil maken.

 

Kun je daar wat voorbeelden van geven?“

De Voorburggracht krijgt ter hoogte van de r.k. kerk in Noord-Scharwoude eindelijk een zebrapad. Sinds een handtekeningenactie in 2005 vraag ik al aandacht voor die onveilige oversteekplaats voor ouderen. Verder wordt de Speelweide in Noord-Scharwoude niet volgebouwd. Het Behouden Huis in Oudkarspel blijft behouden, mogelijk als buurtcentrum voor jong en oud. Er is een convenant tussen buren en hangjongeren gekomen voor de Vissteiger in Noord-Scharwoude. Door met elkaar in gesprek te gaan, krijg je begrip voor elkaar. Dorpsbelang Langedijk is voor verplaatsing van Vrone naar de westkant van Sint Pancras. Niet omdat we blind zijn voor de bezwaren tegen die optie, maar omdat we de oostkant van Sint Pancras op lange termijn zo groen en authentiek mogelijk willen houden. Ook met het oog op de verkeersdruk in het dorp is de ontsluiting aan de westzijde beter.”

 

Je zei net dat je niet zo’n prater bent…

“Ik praat niet graag in het openbaar, maar in een kleine groep heb ik er geen moeite mee. Ik ben alleen niet iemand van de mooie volzinnen en moet oppassen dat ik er niet van alles uit flap. Toen ik begon was ik politiek totaal onervaren. Inmiddels weet ik dat het raadswerk me ligt. Ik vind het heerlijk om mee te denken en mee te stemmen over grote en kleine plannen die bepalend zijn voor de toekomst van Langedijk. Als de kiezers bij de volgende verkiezingen weer massaal op Dorpsbelang Langedijk stemmen, stel ik me weer beschikbaar als raadslid.

 

Tot slot: welk raadslid van één van de andere partijen schuif je naar voren als kandidaat voor de volgende editie van ‘1 van 21’? En welke vraag zou je aan hem/haar willen stellen?

Arie Groen van het CDA. Vergeleken met mij is Arie een zeer ervaren raadslid. Persoonlijk vind ik de toon waarop in de raad wordt gedebatteerd vaak nogal fel. Waarom moet het zo hard, zo fel? Mijn vraag aan Arie: herkent hij zich daarin? Is de manier waarop nu in de gemeente-raad wordt gediscussieerd inderdaad anders dan tien, vijftien jaar geleden?”