© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

14-08-2011

 

Uitbreiding coalitie

Op initiatief van Kleurrijk Langedijk hebben de coalitiepartijen gesproken met de PvdA over uitbreiding van de coalitie, na het terugtreden van wethouder Ronald van Schoorl. Daaruit is naar voren gekomen, dat de PvdA - mits haar ledenvergadering akkoord gaat - zich aansluit bij de coalitie en dat fractievoorzitter Frits Westerkamp de nieuwe wethouder wordt.

 

Gezien de grote opgaven waar de gemeente voor staat, is het wenselijk om een groter draagvlak te hebben in de raad. Een belangrijk issue voor Dorpsbelang Langedijk in haar afweging: in de afgelopen periode is gebleken, dat de PvdA - hoewel uiterst kritisch - toch op een aantal punten constructief met de coalitie heeft meegedacht. Uitgangspunt blijft het coalitiedocument ‘De burger centraal’ en het collegeprogramma ‘Schakelen en verbinden’, waaraan de fractie van de PvdA zich heeft kunnen conformeren.

 

Kleurrijk Langedijk heeft het wethouderschap ingeleverd voor een brede coalitie en een kwalitatieve uitbreiding in het college. Dorpsbelang Langedijk heeft daar begrip voor en laat zich leiden door een citaat uit het verkiezingsprogramma 2006 van de PvdA: "wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen". Een gezonde basis voor een vruchtbare samenwerking, lijkt ons.

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

 

 

Berichtgeving Kleurrijk Langedijk

 

Berichtgeving PvdA