© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

24-7-2011

 

Het ontslag van Ronald van Schoorl en het vervolg

 

Nadat Ronald van Schoorl na rijp en intensief beraad had besloten per 1 september 2011 zijn ontslag te nemen als wethouder, volgde hierop menige reactie. Ook Dorpsbelang Langedijk gaf een reactie aan journalist Matthie Bergman van het NHD en maakte kenbaar dat zij het besluit van Ronald van Schoorl respecteert en moedig vindt.

Moedig was ook het besluit van Ronald van Schoorl, toen hij instemde met het wethouderschap. Moedig in de zin om, zonder politieke ervaring, toch vol enthousiasme en ideaal wat voor de Langedijker samenleving willen betekenen. Hij durfde die verantwoordelijkheid te nemen. Maar de praktijk bleek weerbarstig en het wethouderschap was zwaarder dan hij dacht. Vooral het politieke aspect daarvan speelde door zijn onervarenheid een grote rol en in al zijn goedheid had hij daar geen antwoord op. Of dat valt te voorzien, is achteraf door de betweters makkelijk te concluderen. Het kan namelijk zowel goed, als verkeerd uitpakken en uiteindelijk wijst de praktijk dat uit. In de vorige raadsperiode had Wim van Beek van de VVD ook geen politieke ervaring, maar hij heeft zich als politiekbestuurder wel bekwaam gemaakt. Echter, er zijn ook voorbeelden van wethouders met langdurige politieke ervaring die er bestuurlijk niets van ‘bakten’.

 

Na de forumvergadering van 12 juli jl. met de raadsvoorstellen: ‘Het Accommodatieonderzoek Maatschappelijke Voorzieningen Sint Pancras’ en ‘Realisatie Wijkcentrum Noord-Scharwoude’, heeft Ronald van Schoorl zijn conclusie getrokken.

Ontegenzeggelijk zijn er bij het accommodatieonderzoek grove fouten gemaakt in de financiële onderbouwing en is dat ook niet goed te praten. Echter, het accommodatieonderzoek loopt al jaren, waardoor de voormalige coalitie partijen goed op de hoogte zijn van wat er in het verleden aan onderzoek is verricht. Daarom beriep fractievoorzitter Hans de Graaf van de VVD zich met het accommodatieonderzoek vanzelfsprekend op de kennis van voormalige wethouders. Waarom hij dit bij het wijkcentrum in Noord-Scharwoude achterwege liet, is Dorpsbelang Langedijk na zeer uitgebreid ‘spitwerk’ wel duidelijk geworden! Uit een vertrouwelijke stuk van 2004 blijkt namelijk, dat juist stuurgroep voorzitter en voormalig wethouder Hans de Graaf de geestelijke vader was van het opofferen van een groot gedeelte van de speelweide t.b.v. woningbouw!  Financiële opbrengst van de speelweidegrond werd belangrijker gevonden, dan het behoud van dit stukje cultuurgrond. Bovendien werd het advies gegeven, om het niet openbaar te maken en moest er geen inspraak volgen voor de burgers van de gemeente Langedijk!

 

Dorpsbelang Langedijk is van mening dat het voorstel van het wijkcentrum op het financiële vlak ook nog vragen open laat. In het voorstel ligt besloten de begrotingsaanpassingen van het oude- en nieuwe voorstel. Ook hierover werd Ronald van Schoorl zwaar onder vuur genomen en had geen antwoord op de geuite kritiek. De oppositie opperde dat verliezen werden weggepoetst, stelde dat er kosten werden verdoezeld, dat er cijfers uit elkaar waren gehaald om het verhaal zo onduidelijk mogelijk te maken en dat alles zonder één enkele onderbouwing. Het is misschien beter dat Hans de Graaf weer een beroep op de voormalige wethouders gaat doen, zodat die hem kunnen uitleggen dat in het huidige voorstel de begrotingsproblematiek besloten ligt van het zeer geflatteerde raadsvoorstel van februari 2010, toen de VVD nog zitting had in het college.  

 

Ronald van Schoorl heeft een verstandig besluit genomen. Nogmaals: in al zijn goedheid is hij vol idealen zijn wethouderschap aangegaan. Moedig om te erkennen dat het niet gaat en te stoppen als wethouder. Dorpsbelang Langedijk respecteert zijn besluit en bedankt hem voor zijn inzet.

 

Dat fractievoorzitter van de ChristenUnie Erica van As middels een mail van 22 juli jl. om 19:37 uur van burgemeester Hans Cornelisse nog wil weten of het ontslag van Ronald van Schoorl op 1 september wel mogelijk is, is ons inziens vragen naar de bekende weg. De antwoorden staan sinds 22 juli 2011 op de website van de VNG, waar - héél toevallig - vragen over de procedure van het ontslag van een wethouder waren gesteld. Politiek kun je tot het uiterste gaan, maar er is nog iets anders en dat noem je: de menselijke maat!

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman