© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

6-5-2019                                                                                      

 

De slag om Sint Pancras

 

Het herindelingsproces van Langedijk en Heerhugowaard houdt de gemoederen aardig bezig. “Praat mee”, was de slogan in de verspreidde huis-aan-huisfolder ‘Langedijk en Heerhugowaard gaan samen’. Met de bijeenkomsten in de dorpskernen konden inwoners ideeën en zorgen uiten. Ideeën en zorgen die een aanvulling zijn voor de visie van het herindelingsontwerp. Zoals bijvoorbeeld; wat moet behouden blijven en wat kan beter.

 

De bijeenkomsten in de kernen zijn verschillend verlopen. Van inhoudelijke bijdragen tot emotionele uitingen; “ons is nooit iets gevraagd”. In Sint Pancras werd door het merendeel de wens uitgesproken om zich bij Alkmaar aan te sluiten. De vraag blijft gerechtvaardigd of de aanwezigen echt een afspiegeling is van alle inwoners van Sint Pancras. Ook op Facebook kon men een petitie ondertekenen om zich bij Alkmaar aan te sluiten. Die site is goed bezocht, echter, niet-Pancrassers konden eveneens die petitie ondertekenen.

Maar er zijn ook zeker andere geluiden te horen, zoals Harry Raat deed in zijn oproep dat de dorpsbeleving bewaard moet blijven, evenals de absolute garantie van groenbuffers rondom het dorp. Ook zijn er geluiden; dat door blindelings voor Alkmaar te kiezen, er dan straks niets meer te halen is voor de inwoners van Sint Pancras.

 

Vooropgesteld, het samengaan met een andere gemeente is niet even op de bonnefooi gedaan. Afweging, noodzaak en besluitvorming tot ambtelijke fusie was vanaf 2010 aan de hand van een scala van rapporten tot stand gekomen. Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en het CDA zijn voor de raadsverkiezingen in 2018 vol de verkiezingen ingegaan voor een zelfstandig Langedijk. Hun credo was dat de kiezer wel zou bepalen of Langedijk wel of niet zou moeten fuseren. De uitslag van de verkiezing was een signaal op zich. De politieke partijen die vóór een zelfstandig Langedijk gingen, zijn er in totaal zo’n 7 procent op achteruit gegaan. De conclusie die daaruit is te trekken, dat zelfstandig blijven niet direct een issue is geweest!

 

Dorpsbelang Langedijk heeft zich vanaf 2014 uitgesproken voor samenwerking met Heerhugowaard. In onze verkiezingskrant 2018 hebben wij daarover het volgende gezegd: “Opschaling naar ambtelijke samenwerking is een goede stap. Heerhugowaard voldoet ten aanzien van sociaal, cultureel-historisch en geografische kenmerken. Heerhugowaard is de beste optie op basis van gelijkwaardige inbreng en zeggenschap. Wij willen ons karakteristiek landschappelijke en dorpse identiteit behouden. Met de schaalgrootte van Heerhugowaard kunnen wij meeliften en daarmee onze Langedijker karakteristieke dorpsgevoel behouden”.

 

Met de verkiezingen zijn er ook partijen die voor groot Alkmaar zijn gegaan. Daar waren wij en zijn wij nog steeds geen voorstander van. Bij Alkmaar mogen we aanschuiven, want hun zeggenschap geven zij niet op. Het is Alkmaar alleen te doen om de grond van Sint Pancras. Uit het gespreksverslag van de fusiebespreking met het college van Alkmaar blijkt dat zij grond nodig hebben voor hun behoefte van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Bij dat gesprek was de toenmalige wethouder Kloos van OPA aanwezig, dezelfde die nu nog steeds ijvert om Sint Pancras bij Alkmaar te krijgen.

 

Voor Dorpsbelang Langedijk is het behoud van de ‘landschappelijke dorpse identiteit’ een belangrijk verkiezingsitem geweest. Dat geldt voor héél Langedijk en dus óók voor Sint Pancras! Als Alkmaar daadwerkelijk zijn zin krijgt om Sint Pancras in te lijven, dan zal mettertijd heel Sint Pancras vol staan met twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Gezien de historie van wat Sint Pancras heeft moeten afstaan aan grond, zal het zeker die kant opgaan. Daarmee verliest niet alleen Sint Pancras hun landschappelijke uitstraling, maar de gehele gemeente Langedijk.

 

Zoals eerder gezegd, is een besluit voor een herindeling niet op de bonnefooi gedaan. Dorpsbelang Langedijk heeft naar aanleiding van zwaarwegende rapporten uiteindelijk toch gekozen voor een bestuurlijke Fusie. Bang dat we bij een herindeling met Heerhugowaard met verkiezingen en zeggenschap ondergesneeuwd worden zijn we zeker niet. Langedijk is als één grote hechte gemeenschap zeker niet minder om voor het behoud van eigenheid te strijden. Tenslotte zijn wij, met een herindeling samen met Heerhugowaard, één derde van de kiezers en daar zal elke partij zeker rekening mee houden. Dat is wat anders als Sint Pancras bij Alkmaar zou komen. Dan is Sint Pancras – met maar 5 procent van de Alkmaarse bevolking - met de verkiezingen veel minder interessant. De vraag is dan: “Wat kunnen de Pancrassers dan nog behouden, of wat gaat er in de toekomst verdwijnen?”.

 

Dorpsbelang Langedijk