© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

26-3-2019                                                                                      

 

Achterburggracht in Bomenwijk doorvaarbaar

 

Op 29 december 1999 presenteerde Pieter de Vries van de stichting Langedijk Waterrijk het plan van het opnieuw doorvaarbaar maken van het de Achterburggracht van Broek op Langedijk tot aan de Veilingweg in Noord-Scharwoude. Al jaren pleit de stichting als eerste prioriteit het herstel van de vaarverbinding van Noord- en Zuid-Scharwoude via de Achterburggracht achter de Sint Jan de Doper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de westelijke route worden de dammen vervangen door bruggen. Met de fietsbrug Lindelaan, de wandelbrug bij de Machinesloot en de autobrug Wilgenlaan kan Dorpsbelang Langedijk instemmen. Met de fietsbrug Sportlaan – Kastanjelaan niet. Met het afsluiten van de Lindenlaan en de Sportlaan creëer je een verkeerscirculatie die op de Koog, Tulpenstraat, Iepenlaan en Esdoornlaan een extra verkeersintensiteit geeft. Het mag niet zo zijn dat je de ene wijk rustiger wil maken en de consequenties bij naastgelegen wegen in de andere wijken neerlegt. Per slot van rekening is de Bomenwijk relatief gezien geen drukke wijk. Dorpsbelang Langedijk is dan ook van mening dat een autobrug op de Sportlaan in plaats van een fietsbrug het juiste is voor verkeersafwikkelingen aldaar. Samen met het CDA, Kleurrijk Langedijk en Seniorenpartij is er een amendement gemaakt voor een autobrug in de Sportlaan.   

Het is al vele malen gezegd, water is een verbindend element in de gemeente Langedijk. Doorvaarbaarheid verbindt oude en nieuwe wijken en versterkt de Langedijkse identiteit en de sociale cohesie. Het verhoogt het woonplezier en welbevinden. Dat zie je aan de invulling van Broekrijk en Nieuwe Veiling waar men graag wil wonen, plannen die ontwikkeld zijn met oog voor aansluiting op de doorvaarbaarheid.

 

 

Amandement Autobrug Sportlaan (klik hier)

 

 

Update: de gemeenteraad heeft vanavond het tracé West (westelijke route) met een autobrug in de Sportlaan aangenomen.

Bijna twintig jaar later ligt er dan nu een voorstel om dat te realiseren. Dorpsbelang

Langedijk, al jaren voorstander van doorvaarbaarheid, kan zich er dan ook volledig in vinden.
Tracé west, de westelijke route Sportlaan, Lindenlaan en Wilgenlaan heeft bij ons de voorkeur. Cultuurhistorisch gezien geeft het de meeste invulling aan het herstel van de Achterburggracht in Noord- en Zuid-Scharwoude. Dat komt overigens niet uit de lucht vallen. Vanaf 2006 zijn er in zo’n vijf verschillende visies de westelijke route aangemerkt als de doorvaarbaarheidsroute.

 

Een niet onbelangrijk onderdeel van de westelijke route is ook de verbetering van water doorstroming en afvoerkwaliteit voor de gehele Achterburggracht in Noord-Scharwoude. In het Waterplan wordt juist de Sportlaan, Lindenlaan en Wilgenlaan als knelpunt benoemt.  Voor het Delta programma inzake de klimaatadaptie zondermeer een goede stap verder.

De oostelijke variant met twee keermuren op zo’n 3,5 mtr. van het appartementencomplex Buitenzorg is bij ons niet in beeld. Je kan daar nou niet direct spreken van een ruimtelijke kwaliteitsimpuls. Daarnaast kunnen bewoners van Buitenzorg niet meer aan de overkant van de Oostelijke Randweg in het park wandelen. Naar onze mening beperkt de sloot ook een adequate bestrijding van een grote brand aan de oostzijde van Buitenzorg.

 

Twee bewonersavonden en een bewoners enquête hebben een globaal beeld gegeven dat tweederde voor doorvaarbaarheid zijn. Ook Burgerrekenkamer heeft bij 75 direct belanghebbenden aan het tracé onderzoek gedaan en daarvan zegt 33 tegen doorvaarbaarheid van de westelijke route te zijn. Uit alles blijkt dus dat een meerderheid geen bezwaar heeft voor de westelijke route.