© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

25-9-2018                                                                                      

Voorstel Afronding fase 1 Ambtelijke fusie

 

Met het rapport ‘haalbaarheidsonderzoek ambtelijke fusie Heerhugowaard en Langedijk’ hebben we de eerste fase van het onderzoek afgerond. Doel van het onderzoek was of een ambtelijke fusie met Heerhugowaard al of niet mogelijk was. De conclusie in het rapport luidt dat er geen belemmeringen zijn en dat samenwerken en een ambtelijke fusie haalbaar is.

Echter, het ‘haalbaarheidsrapport’ concludeert ook dat de doelstellingen niet zonder meer automatisch gehaald worden. Bij het samenvoegen van de beide organisaties blijft de organisatie in een te krappe jas zitten. De doelstellingen om de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verbeteren worden zeker niet automatisch gehaald. Hoe dan ook, er moet bij een ambtelijke fusie fors geïnvesteerd worden om de kwaliteit te verhogen en de kwetsbaarheid te verlagen.

 

De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek verraste Dorpsbelang Langedijk zeker. Wij hebben in december 2017 voor een ambtelijke fusie met Heerhugowaard ingestemd en zijn zo ook de verkiezingen ingegaan. Het rapport ‘toekomstoriëntatie gemeente Langedijk’ was toen helder. Als er geen financiële taakstelling zou worden opgelegd, dan waren er kansen en voordelen te behalen met het samengaan van beide ambtelijke organisaties. Schaalvergroting en krachtenbundeling zou leiden tot professionalisering, specialisatie en deskundigheid. Ook de strategische  beleids- en ontwikkelingscapaciteit op zowel het ondersteunende als het primaire proces zou sterk verbeteren. Kortom dat rapport gaf een rooskleurig beeld.

 

Dat alles blijkt nu volgens het ‘haalbaarheidsrapport’ niet meer zo automatisch te zijn. Na december 2017 toen wij voor een ambtelijke fusie besloten, kwam Berenschot begin 2018 met een onderzoek op de proppen, waarin zij onderzoek hadden gedaan bij 9 fusiegemeenten. Wat blijkt, een voorgenomen ambtelijke fusie biedt vaak een mooi perspectief, maar het zijn juist kritieke succesfactoren die een samenwerking onder druk zetten en schaalvoordelen verminderen.  Onvoldoende standaardisatie en harmonisatie en een aanhoudend sterk lokaal beleid kan de voordelen een nadelige koers geven. Het benchmark onderzoek heeft in het licht van die kritieke succesfactoren de gevoeligheden bij het samenvoegen van de twee ambtelijke organisaties in beeld gebracht.   

 

De vraag bij Dorpsbelang Langedijk is dan ook, zitten we op de goede weg. Wat zijn de voordelen ten opzichte van de investeringen om kwaliteit te vergroten en kwetsbaarheid te verminderen. De vraag is ook, hoeveel moet er financieel structureel meer worden uitgeven voor een professionele en deskundige organisatie. Wat voor invloed heeft dat op de begroting. Kunnen we dat pareren als we weer eens gekort worden in de Algemene Uitkering van het Rijk. Gaat dat ten koste van de belangrijkste taken van de gemeente? Gaat dat ten koste van groen en wegen? Gaat dat ten koste van woongenot en leefgebieden? Met andere woorden, gaan wij met een ambtelijke fusie er maatschappelijk op voorruit of achteruit.

 

Om dat alles in beeld te brengen is een fase twee noodzakelijk. In principe moet een concreet bedrijfsplan de onderbouwing zijn voor een volgende afweging. Welke investeringen zijn er nodig om de ambtelijke organisatie op peil te brengen zodat zij wel die kwaliteit in huis heeft. Maar om een goede afweging te maken zal er ook een bedrijfsplan opgemaakt moeten worden wat de effecten zijn bij een bestuurlijke fusie. Hoe ziet dat plaatje eruit bij schaalvergroting en de uitkering gemeentefonds.

Om een daadwerkelijk besluit te nemen of de ambtelijke fusie nog steeds de juiste is hebben wij vergelijkende cijfers nodig.

 

Fractievoorzitter

 

Ger Nijman