© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

20-12-2017                                                                                      

 

DORPSBELANG LANGEDIJK VOOR AMBTELIJK SAMEN MET HEERHUGOWAARD

 

Op 18 april 2017 was het besluit genomen; we gaan ambtelijk fuseren. Nu ging het erom welke gemeente de voorkeur zou krijgen. Als laatste punt op de raadsagenda van 12 december 2017 stond de toekomst van Langedijk en klokslag middernacht heeft de gemeenteraad besloten om samen met Heerhugowaard een ambtelijke fusie aan te gaan.

Tevreden en overtuigd


Dorpsbelang Langedijk is er van overtuigd dat Heerhugowaard de beste partner is om gezamenlijk met Langedijk de ambtelijke organisatie op te schalen. In termen van kwaliteit en professionaliteit wordt er een belangrijke stap voorwaarts gemaakt. Langedijk blijft dus wel gewoon zelfstandig met een eigen burgemeester, een eigen college en een eigen gemeenteraad. Heel belangrijk voor het borgen van identiteit en behoud van het specifieke dorpse karakter. Want daar is het ons om te doen; op welke manier kunnen we het Langedijk houden zoals het is.

Het afgelopen jaar heeft het college een verkenning gedaan welke gemeente met Langedijk zou willen samenwerken. Er zijn gesprekken geweest met buurgemeenten. BUCH en Schagen toonden geen interesse. Beide zijn nog druk bezig met hun eigen transformatie. Dat lag anders bij zowel Alkmaar als Heerhugowaard. Zij waren geïnteresseerd en hebben vervolggesprekken gevoerd met het college van Langedijk. Beide gemeenten hebben op grote lijnen aangegeven op welke wijze zij eventueel een ambtelijke samenwerking kunnen invullen.

 

Alkmaar zeker niet

Het college van Alkmaar is middels de motie ‘Handen uit de mouwen‘ (15-06-2017) van 7 politieke partijen opgedragen om actief te onderzoeken hoe een ambtelijke fusie met Langedijk vorm gegeven kan worden. De gemeenteraad van Alkmaar had een duidelijke opdracht. Je mag dan zeker een actieve grondhouding van het college verwachten. Maar, alles behalve dat. Toen in Langedijk de vervolgstap over de toekomst van Langedijk weer geagendeerd stond werden ze in Alkmaar wakker. De raadsleden kwamen erachter dat 6 maanden na de opdracht aan het college van een onderzoek nog geen sprake was. Het antwoord van Alkmaar is nou niet bepaald om vrolijk van te worden.

 

Geen liefde op het eerste gezicht
Uit de gesprekken die met Alkmaar zijn gevoerd bleek een deel van de voorstanders van de motie een ambtelijke fusie te willen als daarop ook een bestuurlijke fusie volgt. Een ander deel kan instemmen met de fusie omdat een bestuurlijke fusie daar vanzelf uit volgt. Bepalend is dus die bestuurlijke fusie de zogenaamde stip op de horizon. Alkmaar kiest voor het inschuiven van de ambtelijke organisatie omdat zij niet kiest voor een bedrijfsorganisatie met gezamenlijke zeggenschap. En, niet geheel onbelangrijk, als er geen meerwaarde zou zijn voor Alkmaar dan zouden de meerkosten voor rekening van Langedijk zijn. Uit verslagen van de gesprekken met Alkmaar blijkt dat al invulling gevraagd wordt voor hun nieuwbouwplannen van twee-onderéén-kappers en vrijstaande woningen. Kennelijk met bouwplannen tot Breekland toe. Jammer Alkmaar, maar daar zit Dorpsbelang Langedijk niet op te wachten.

Vijf voor twaalf gaf Alkmaar aan dat onderzoek naar de voorwaarden van een dergelijke fusie eind januari gereed zou zijn. Onderzoek dat 4 juli 2017 is aangekondigd door het college en tot op heden nog niet is gestart. Dat noemen ze in Alkmaar “handen uit de mouwen steken”. Wij zijn van mening dat dit niet past bij de Langedijker mentaliteit. Wij zijn van mening dat de toon in Alkmaar wel is gezet.

 

Met Heerhugowaard een gelijkwaardige organisatie

Heerhugowaard voldoet aan de wens die op 18 april was gesteld ten aanzien van sociaal, cultuur-historische en geografische kenmerken. Ook een punt van belang is dat Heerhugowaard een samenwerking wil op basis van gelijkwaardigheid en samen met Langedijk een gemeenschappelijke ambitie gaat formuleren naar ambtelijke- en bestuurlijke wensen. De helft van de ambtelijke organisatie van Langedijk werkt al intensief samen met Heerhugowaard en er zijn overeenkomsten in bedrijfsvoering. Kortom, Heerhugowaard is veruit te prefereren boven het eisen stellende Alkmaar.

Wij zijn van mening dat op gelijkwaardigheid het goed zaken doen is met Heerhugowaard.  

 

Dorpsbelang Langedijk durft een standpunt in te nemen

Met de verkiezingen van 2014 heeft Dorpsbelang Langedijk aangegeven dat wanneer ambtelijk samenwerken noodzakelijk is, dan het liefst met Heerhugowaard. Vanaf 2014 heeft de gemeenteraad drie onderzoeksrapporten behandeld. Wij hebben aan de hand van die rapporten elke keer een stap gezet en uiteindelijk een besluit genomen. Doordat wij vóór de verkiezingen duidelijk een standpunt hebben ingenomen, zijn wij ook van mening dat wij mandaat hebben om een besluit te nemen voor een ambtelijke samenwerking.  

 

Laf om het over verkiezingen heen te tillen
De partijen CDA, Hart voor Langedijk/D66 en Kleurrijk Langedijk zijn van mening dat de burgers met de verkiezingen in maart zich hierover moeten uitspreken. De drie partijen hopen op een verandering waar zij in de raad geen meerderheid voor kregen. De vraag is of de burger (als kiezer) de complexiteit van een ambtelijke organisatie, het meerjarige proces, de inhoud van alle stukken en onderzoeksrapporten en alle omgevingsfactoren die meespelen kan begrijpen en dan ook nog in relatie kan brengen met de huidige situatie van Langedijk en haar ambtenaren. Om de burger (als kiezer) te vragen wat zij er van vinden, is gebaseerd op emotie en niet op kennis en inhoud. De drie partijen noemen het democratisch, wij noemen het laf. Laf dat deze partijen geen standpunt innemen, laf om dat over de ruggen van de burgers te doen.

 

Het CDA noemde onze afwijzing van Alkmaar arrogant. Blijkbaar houdt het CDA van macho-gedrag en wil het CDA eerst een blauwtje lopen, om vervolgens overspoeld te worden door heftige verliefdheid die blind maakt. Want bij oprechte liefde, interesse en welwillendheid had Alkmaar anders gehandeld. Maar de achterliggende gedachtegang van deze opmerking van het CDA is, dat men niet met Heerhugowaard wil samenwerken, maar met Alkmaar. “Plan B”, noemde Marian Schuit (fractievoorzitter CDA) dat laatst: “want anders worden we nooit een groot Alkmaar”. Het is maar dat u het weet!!!

 

Rest mij nog, om - namens Dorpsbelang Langedijk - iedereen prettige Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe te wensen.

 

Fractievoorzitter

Ger Nijman