© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

28-9-2017                                                                                      

 

Lang leve de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’

 

Water is er in Langedijk genoeg. De belangstelling voor water ook. Dorpsbelang Langedijk is dan ook zeer tevreden dat de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ tot stand is gekomen met inwoners, organisaties, ondernemers en overheden. En inderdaad, als er iets van verbindend element is in de gemeente, dan is het wel water. Het is overal, zorgt voor karakter, recreatie en laat een stukje historie zien. De laatste jaren dringt het besef door dat de teloorgang van het waterrijke Langedijk waar mogelijk moet worden hersteld.

 

Dorpsbelang is de enige lokale partij die verder wil met het uitvoeringsplan voor doorvaarbaarheid. Dat kwam overduidelijk tot uitdrukking met de kadernota 2018. Hart voor Langedijk/D66 en Kleurrijk Langedijk stemden niet in met nieuw beleid van ‘Langedijk ontwikkelt met water’. Wij zijn van mening dat verbeteren en herstellen van de doorvaarbaarheid zondermeer een versterking is van de karakteristieke elementen van de Langedijkse identiteit. Ook als het financieel even minder gaat zijn aansluitingen met nieuwe woonwijken van belang. Let wel, het gaat over woonplezier en de kwaliteit van woonwijken die 50 jaar of langer mee zullen gaan. Met het herstel van oude vaarverbindingen wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van oude en nieuwe woonwijken verbeterd. Dat betekent ook dat Langedijk zich verder kan ontwikkelen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor jonge bewoners.

 

Dorpsbelang Langedijk is dan ook voorstander van het doorvaarbaar maken van de Achterburggracht. Sterker nog, we hebben het in het coalitieakkoord ingebracht. Knelpunt is de verbinding tussen Noord-en Zuid-Scharwoude achter de Sint Jan de Doper. Het herstellen van de doorvaarbaarheid betekent dat vanaf het nieuwbouwplan De Nieuwe Veiling er een vaarroute ontstaat die in verbinding staat met Museum BroekerVeiling en Oosterdel. De vaarroute maakt het historische lint nog sterker, want de Achterburggracht was in het verleden dé vaarroute naar de twee veilingen. Het nu doorvaarbaar maken vergroot de toegankelijkheid van het landschap en het cultureel erfgoed; tuinderswoningen met koolschuren en boetjes zijn gesitueerd aan het water en gaan nu weer leven. Langedijk krijgt een impuls.

 

Met het doorvaarbaar maken van de Achterburggracht wordt ook een aantal knelpunten ten aanzien van een goede doorstroming van het water weggewerkt. Veel van de huidige doorstroming is niet optimaal omdat een groot gedeelte van de watergang grotendeels ondergronds liggen in de vorm van kleine duikers. Daarbij wordt er in de toekomst ook nog een toename verwacht van de hoeveelheid neerslag. Het vervangen van deze duikers door een open watergang lost de knelpunten op. Een bijkomend voordeel is de waterkwaliteit. Deze zal sterk verbeteren.

 

Het culturele trekpleister in Langedijk is natuurlijk Museum BroekerVeiling. Het is dan ook een vereiste om de ruimtelijke kwaliteit met water verder te versterken. De doorvaarbaarheid van noord-en west Sint Pancras is er ook een die aandacht verdient. De vaarroute om Sint Pancras is opgenomen in de uitbreidingsplannen van het Geestmerambacht, deelgebied de Groene Loper. Met deze verbinding komt de mogelijkheid in zicht om Sint Pancras, Vroonermeer Noord en Zuid te verbinden met het Oosterdelgebied. Al met al genoeg ontwikkelingen en uitdaging om de cultuurhistorische waarden en identiteit te behouden en toekomstbestendig te maken.

 

 

Definitieve visie Langedijk ontwikkelt met water: klik hier