© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

14-5-2017                                                                                      

Bestuurlijke Toekomst 3:

Dé raadsvergadering 18 april

 

Op 18 april jl. was de raadsvergadering waarin de raad een beslissing zou nemen over de bestuurlijke toekomst van Langedijk. Een heel lang proces zou dan nu eindelijk richting krijgen. Zoals verwacht lagen er vier wijzigingsvoorstellen op het raadsvoorstel, de raad was verdeeld in haar toekomstvisie.

 

Voorstel bestuurlijke fusie
Het voorstel met de meest verstrekkende gevolgen, de bestuurlijke fusie was ingediend door de fracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Een gemotiveerd voorstel, maar voor ons niet overtuigend noodzakelijk. In onze optiek kan een zelfstandig bestuur meer betekenen voor onze visie en onze toekomstidealen voor onze gemeente en inwoners dan een gefuseerd bestuur.

Voorstel zelfstandigheid…..of toch niet?

De fracties van CDA, Hart voor Langedijk,  Kleurrijk Langedijk en mede-indiener Aad Duijs hadden een voorstel gemaakt waarin ze pleitten voor zelfstandigheid, althans dat zeggen ze. Maar willen ze dat ook echt?

 

Hieronder zijn twee overwegingen en twee beslispunten uit het amendement weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De definitie van zelfstandigheid in het rapport Berenschot was continuering van de huidige situatie. Wij lezen in het amendement van het CDA, Hart van Langedijk, Kleurrijk en Aad Duijs  helemaal niets over het behouden van de huidige situatie. Wij lezen dat ze bestuurlijk zelfstandig willen blijven. Onze wenkbrauwen fronzen bij alleen het woord bestuurlijk. Hoe zit het dan ambtelijk? Wij lezen over kwetsbare functies in regie uitbesteden. Wij lezen over een transformerende gemeente: innovatief en hybride. Wij lezen over inkopen waar mogelijk.  

 

In het rapport van Berenschot werd ook gesproken over een bestuurlijk zelfstandige gemeente. Over een flexibele manier van besturen en organiseren en dat dit vraagt om een innovatieve organisatievorm. Wij lezen in het Berenschot rapport dat inkopen waar mogelijk vraagt om een sterke regie en creatie van een kwalitatief hoogwaardig ambtenarenapparaat. Maar dit stond helemaal niet onder het kopje zelfstandigheid. Dit stond toch echt onder het kopje regiegemeente.

 

Practice what you preach
Wij houden niet van erom heen draaien. Doe waar je voor staat en noem het beestje bij zijn naam. Houdt de burgers geen worst voor onder de noemer zelfstandigheid terwijl je met je amendement een regiegemeente bedoelt. Of het nu om zelfstandigheid of regiegemeente gaat, de uitkomst is hetzelfde, immers, opgaven en ambities moeten naar beneden worden bijgesteld. Voor ons als dorpspartij, die de gemeente voor de gemeenschap wil houden zoals die is, dus geen optie. Wij houden de inwoners geen worst voor onder de noemer zelfstandigheid.

 

Zelfstandig bestuur met ambtelijke fusie

Wij kunnen de inwoners onder ogen komen met een goed verhaal achter de ambtelijke fusie. Natuurlijk komt er een spannende tijd aan en natuurlijk vraagt het inspanning, energie en organisatietalent om de ambtelijke organisatie voor meerdere besturen te laten werken. En natuurlijk moeten we kritisch en oplettend zijn, waken voor de uitvoer van ons beleid. Maar met de keuze voor een ambtelijke fusie kiezen we wel voor Langedijk als uitkomst. Een Langedijk zoals die is en moet blijven. Wij kiezen voor Langedijk met de situatie zoals die nu is en alle veranderingen waar we in de toekomst nog mee te maken krijgen. Wij kiezen dus voor u.

         Overweging:

 

Het besluit: