© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

19-4-2017

                                                                                     

Onderzoek  Burgerrekenkamer Langedijk van Bart Muurling is luchtfietserij

 

Als je zo nadrukkelijk vermeldt in de Alkmaarse Courant dat je verder onderzoek gaat doen naar de belangen van Nijman dan mag je toch verwachten dat daar grond voor is. Om die reden heb ik, na bijna anderhalf jaar, gevraagd naar de status van het onderzoek, ruim de tijd zou je zeggen om dat te hebben afgerond.

 

Bart Muurling reageert daarop met een persbericht dat “pas in een latere fase bleek dat de winkel van Deen aan de Dorpsstraat gevestigd is in een pand van de familie Nijman. Met die wetenschap in ons achterhoofd ontwikkelde zich het volgende mogelijke scenario. Deen wil zijn winkels samenvoegen. Dat is logisch omdat de beide locaties zo dicht bij elkaar liggen”.

 

Dus geen diepgravend onderzoek van Bart Muurling naar de belangen. Maar meer een uitleg dat er iets in zijn achterhoofd ontwikkelde naar een “mogelijk scenario”. Met andere woorden, het was niet een concreet plan maar het zat als een hersenspinsel in zijn hoofd.

 

Dat is toch heel wat anders dan dat Nijman het plan van Deen torpedeerde. Laten we even terugkijken naar het proces.

 

Het proces van de oude bibliotheek locatie Voorburggracht 224

Reeds vanaf 2010 zijn de gesprekken gevoerd over de integrale gebiedsvisie. In 2010 was bekend dat Aldi plannen had voor een verplaatsing van zijn winkel. In de integrale gebiedsvisie van 2011 werden de zachte en harde plannen van supermarkten reeds aangegeven. Bewoners en ondernemers waren medio maart 2012 al aan het brainstormen over de gebiedsvisie. Omwonenden van de Voorburggracht 224 waren reeds vanaf december 2013 in onderhandeling over het plan van Vomar. In augustus 2014 lag het voorontwerp-bestemmingsplan Voorburggracht 224 van Vomar reeds ter inzage. Het Beeldkwaliteitsplan van Vomar lag in september 2014 reeds ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan en exploitatieovereenkomst zijn vanaf 3 februari 2014 in meerdere forums besproken en de raad heeft op 21 april 2015 het beeldkwaliteitsplan vastgesteld en bij exploitatieovereenkomst geen wensen en bedenkingen ingebracht.  Op 20 mei 2015 hebben de gemeente Langedijk en de ontwikkelaar de exploitatieovereenkomst ondertekend.

 

Het bod van Deen

En dan komt Deen, bijna twee maanden later, op 7 juli 2015 met een bod voor alléén parkeerplaatsen. Dat er totaal geen plannen waren in het kader van samenvoegen c.q. ombouwen tot 1 grote supermarkt, zoals Muurling ‘logischerwijs’ beredeneerde, bevestigde drs. J.F. van Rhienen, vastgoedmanager van Deen mij onlangs nogmaals na ophef hierover te hebben vernomen in de krant. Bij de toelichting van het bod voor de parkeerplaatsen werd ruiterlijk toegegeven dat zij laat waren, omdat zij dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen. Het bod was tot 1 september 2015 geldig. Middels een brief d.d. 27 augustus 2015 wordt het bod tot 1 november 2015 verlengd, maar als op deze datum de bieding niet geaccepteerd is, dan vervalt de bieding volgens Deen. Het college beantwoordt Deen met een brief d.d. 27 oktober 2015 dat zij niet ingaat op het bod, omdat zij hun reeds gemaakte afspraken met de ontwikkelaar van de Vomar nakomen. Daarbij aangegeven dat het plan van de ontwikkelaar als gebiedsontwikkeling een meerwaarde biedt en voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke kaders. Na 1 november 2015 heeft Deen geen nieuw bod meer gedaan, en dus maakte zij geen aanspraak meer op de locatie.  

 

 

Algemeen belang of schijn van belangenverstrengeling

Op 15 december 2015 heeft de raad het bestemmingsplan Voorburggracht 224 vastgesteld.

De stelling van Bart Muurling dat ik door mijn stemgedrag de plannen van Deen torpedeerde vanwege tegengestelde belangen, is ongefundeerd. Op de eerste plaats omdat er geen plan van Deen was met betrekking tot het bouwen van een grote supermarkt, en op de tweede plaats omdat Deen geen bod meer op tafel had liggen.

 

Volgens Bart Muurling had ik niet mogen stemmen in verband met ‘de schijn’ van belangenverstrengeling, maar is dat zo? Stel, ik had niet meegestemd met de bestemmingsverandering dan was het plan van de ontwikkelaar van Vomar van de baan geweest en dat had weer als volgt uitgelegd kunnen worden: “Nijman zet concurrent van Deen opzij”.

 

Ook was bij het niet doorgaan de kans op een schadeclaim levensgroot aanwezig gezien de rol van de raad in het lange traject. Er zijn namelijk verschillende momenten in het proces waarin de raad haar goedkeuring geeft. Dit heeft geleid tot een intentieovereenkomst en uiteindelijk een exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Langedijk en Vomar. Tegenstemmen had een vorm van contractbreuk betekend met alle financiële gevolgen van dien. Stemmen is een fundamenteel recht waar de Hoge Raad heel duidelijk in is geweest; het dient het algemeen belang. Vanwege mijn visie over bewinkeling en het algemeen belang heb ik dus ingestemd. Als ik niet gestemd had dan had ik de gemeente te kort gedaan.  

 

Deze heldere uiteenzetting had de heer Muurling ook kunnen maken. Maar dan had Muurling het proces moeten analyseren, mij moeten vragen naar de motivatie van mijn stemgedrag destijds en de vastgoedmanager van Deen moeten vragen naar een toelichting op het bod. Maar dat is blijkbaar voor “de onderzoeksjournalist” te veel gevraagd.

 

 

Ger Nijman

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

 

Update: Langedijker Nieuwsblad 3 mei 2017