© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

13-1-2016

 

1 van 21                 Joke Visser - Dorpsbelang Langedijk

 

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

 

 

 

Naam: Joke Visser (59)

Woonplaats: Noord-Scharwoude

Burgerlijke staat: getrouwd met Wietse, twee kinderen

Beroep: zoekend

 

 

 

 

 

Je wilde graag dat ik je onder het motto van deze serie, ‘daar sta ik voor’, zou fotograferen bij De Overbrugging. Waarom?

“Ik ben iemand die liever vooruit dan achteruit kijkt. De toekomst is belangrijker dan het verleden. Met De Overbrugging is veel mis. Het is bittere noodzaak dat er eindelijk eens een goed onderkomen komt voor de activiteiten in Noord/Zuid- Scharwoude. Wat zou het bijvoorbeeld geweldig zijn als de activiteiten verhuizen naar de Mariaschool: een goede, centraal gelegen locatie met mogelijkheden voor een eigen plek voor jongeren.”

 

Over naar de vraag die Dirk Boonstra in de vorige aflevering van ‘1 van 21’ aan je stelde: je bent altijd heel betrokken geweest bij de dorpsplatforms, die kampen met een verminderde betrokkenheid van burgers. Heb je daar een verklaring voor?

“Grappig dat Dirk die vraag stelt, want Dorpsplatform Noord/Zuid-Scharwoude gaat juist als een trein! Nadat het dorpsplan was gepresenteerd, met ideeën voor de toekomst, hebben zich zes nieuwe leden gemeld. Daarmee staat de teller op veertien. Logisch dat zoveel mensen het belangrijk vinden om zich in te zetten voor hun buurt. Kijk naar de geweldige plannen die zijn ontwikkeld voor de Raadhuisbuurt en ’het groene lint’. Als de andere dorpsplatforms kampen met een verminderde betrokkenheid van burgers, kan ik daar genoeg redenen voor bedenken. Geen tijd, te druk met werk of kinderen, geen wensen, ontevredenheid over de gemeente… Die ontevredenheid is vaak terug te voeren op een slechte communicatie. Wees duidelijk, gemeente! In veel gevallen is ‘nee’ een beter antwoord dan geen antwoord. Mensen zijn het soms ook niet eens met mijn mening als raadslid, maar omdat ik zo goed mogelijk naar alle betrokkenen probeer te luisteren en vervolgens mijn mening vorm kan ik altijd duidelijk uitleggen waarom ik een bepaalde keuze heb gemaakt. Zelf ben ik overtuigd van het belang van de dorpsplatforms, als instrument om wensen vanuit de wijk te verzamelen en door te spelen naar de gemeente.”

 

Dirk Boonstra heeft het mij in zoverre makkelijk gemaakt dat hij nog een tweede vraag voor je had: hoe zou de gemeenteraad die betrokkenheid van burgers bij zowel hun leefomgeving als de politiek kunnen vergroten?

“Door zelf als raadslid ook betrokken te zijn bij wat er in het dorp leeft. Dus niet alleen over mensen praten, maar ook tussen ze in staan. Zelf doe ik vrijwilligerswerk bij Wonen Plus Welzijn. Als netwerkcoach en op huisbezoek bij ouderen, kom ik er steeds meer achter hoe rijk je bent als je kan doen wat je wilt. Steeds meer mensen wonen langer thuis. Eenzaamheid, minder zorg, magnetronmaaltijden, afnemende mobiliteit… De reparatie van die scheve stoeptegel blijkt dan wel degelijk heel erg belangrijk, net als fatsoenlijke automobilisten die respect hebben voor hun medeweggebruikers… Begrijp me niet verkeerd: het merendeel van de Langedijker is gelukkig prachtvolk, dat veel over heeft voor de medemens en wél betrokken is bij de leefomgeving. Tegen de minderheid die alleen maar langs de kant staat te brullen zou ik willen

zeggen: dat zet echt geen zoden aan de dijk. Met de dorpsplatforms als verlengstuk is bovendien niet alleen de politiek verantwoordelijk voor het wel en wee in ons dorp. Te hard rijden, vandalisme, hondenpoep…. De oplossing voor dat soort problemen ligt echt niet bij de gemeente maar bij diegene die de overlast veroorzaken.”

 

Tot slot: welk raadslid van een van de oppositiepartijen kies je als kandidaat voor de volgende editie? En welke vraag zou je aan hem/haar willen stellen?

“Ton Buis van Kleurrijk Langedijk. Ik weet dat hij net als ik verknocht is aan ons unieke dorp met zijn geheel eigen identiteit. Graag zou ik het toerisme in Langedijk beter op de Nederlandse kaart zetten, door onder andere een betere doorvaarbaarheid, een aansluiting op het grote fietsroutenetwerk en camperovernachtingsplaatsen te realiseren. Hoe denkt Ton hierover en wat voor kansen ziet hij op toeristisch gebied voor Langedijker ondernemers?”

 

 

Bron: Langedijk informeert