© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

25-11-2015

                                                                                     

Toetsing handelwijze laat op zich wachten

 

De commissaris van de Koning van Noord-Holland heeft bij brief van 6-10-2015 aangegeven dat hij geen bevoegdheid heeft om de besluitvorming in het bestuur van de Veiligheidsregio te toetsen aan de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Momenteel loopt er in de gemeente Langedijk een onderzoek van de rekenkamer  naar Verbonden Partijen. Naast dit onderzoek is er ook een opdracht vanuit de raad om onderzoek te doen naar de samenwerking in de Veiligheidsregio NHN. Dorpsbelang Langedijk wacht dat rapport eerst af, alvorens de zaak neer te leggen bij een bevoegde instantie die wel kan toetsen aan de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

 

Wordt vervolgd.