© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

9-9-2015

                                                                                     

Toetsing handelwijze Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

 

Dorpsbelang Langedijk heeft bij brief van 29 juni 2015 een klacht ingediend bij de de commissaris van de Koning J.W. Remkes. Er is een beoordeling gevraagd of er in de casus ‘vaststellen verdeelsleutel’ sprake is geweest van onzorgvuldige belangenafweging, het nalaten van een deugdelijke motivering en vooringenomenheid.

 

Bij brief d.d. 11 augustus 2015 kwam er antwoord van de commissaris van de Koning J.W. Remkes, die voor Dorpsbelang Langedijk in hoge mate onbevredigend was, omdat er geen beoordeling is gemaakt aan de hand van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dorpsbelang Langedijk heeft daarom bij brief van 3 september 2015 wederom een verzoek gedaan, om de handelwijze van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te toetsen aan art. 2:4, art. 3:4 lid 2 en art. 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht.  

 

Wordt vervolgd.