© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

29-7-2015

 

1 van 21                 Els Nieuwland - Dorpsbelang Langedijk

 

In de serie ‘1 van 21’ komt één van 21 gemeenteraadsleden van Langedijk aan het woord. Op die manier krijgt u een goed beeld van de mensen die in de gemeenteraad de inwoners van Langedijk vertegenwoordigen. Alle raadsleden komen in willekeurige volgorde aan de beurt.

 

 

 

Naam: Els Nieuwland (57)

Woonplaats: Sint Pancras

Burgerlijke staat: vier dochters uit haar huwelijk met de in 2007 overleden Marcel Nieuwland

Beroep: kapster (ambulant)

 

 

 

 

 

 

Vanuit het niets, zonder een politieke voorgeschiedenis, werd je in 2014 in de gemeenteraad gekozen. Laat ik beginnen met de vraag die Marcel Reijven in de vorige editie van ‘1 van 21’ aan je stelde: voldoet het raadswerk aan je verwachtingen?

“Welke verwachtingen? Ik wist totaal niet wat me te wachten stond. Omdat ik in Sint Pancras woon en hier redelijk bekend ben, vroeg de broer van mijn vriend me voor Dorpsbelang Langedijk. Ik heb een paar raadsvergaderingen bijgewoond en verbaasde me, als ondernemer, in de eerste plaats over de traagheid van de besluitvormingsprocessen. Maar omdat ik me kon vinden in de ideeën van Dorpsbelang Langedijk ben ik in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 als zevende op de kieslijst beland. Ook tot mijn eigen verbazing kreeg ik bij die verkiezingen na lijstrekker Ger Nijman de meeste voorkeursstemmen. Ik wilde de mensen die op mij hadden gestemd niet teleurstellen en niet weglopen voor mijn verantwoordelijkheid en dus heb ik, nadat ik er een paar uur over had nagedacht, ‘ja’ gezegd. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar inmiddels heb ik het gevoel dat ik mijn draai begin te vinden, binnen de fractie en binnen de gemeenteraad.”

 

Wat spreekt je aan in Dorpsbelang Langedijk?

“Het is een no-nonsense partij, die opkomt voor een Langedijk met levendige en vitale dorpskernen. Ger Nijman zegt waar het op staat, op een directe en begrijpelijke manier. Zelf probeer ik alles te bezoeken en te bespreken. Ik draai er niet om heen en kom op voor alles wat belangrijk is om te behouden, niet alleen in Sint Pancras maar in heel Langedijk. Ook in de discussie over Westflinge heb ik me niet verstopt. Het is vreselijk dat het museum dicht is, een van mijn dochters is er vorig jaar nog getrouwd, maar Langedijk moet een paar miljoen euro bezuinigen. Daardoor ontkomen we niet aan het verminderen of zelfs beëindigen van subsidies en het afstoten van gemeentelijk vastgoed. De gemeente kan niet alles meer en pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk.”

 

Kost het raadswerk veel tijd?

“Ja. Gelukkig heb ik anderhalf jaar geleden mijn kapperszaak in Alkmaar verkocht, anders zou ik er absoluut niet genoeg tijd voor hebben. Voordeel van zo’n grote fractie is dat we de onderwerpen en werkzaamheden kunnen verdelen. Ik hou me bijvoorbeeld niet bezig met de Wmo, maar des te meer met onderwerpen die te maken hebben met onder andere wonen, verenigingen èn Sint Pancras. Daar ligt mijn hart ook.”

 

Waar zal ik je, onder het motto ‘daar sta ik voor, als raadslid’, op de foto zetten?

“Op het complex van SV Vrone, om twee redenen. In de eerste plaats om het belang te onderstrepen van sportverenigingen als Vrone voor leefbare, vitale dorpskernen. Er wordt misschien al wel twintig jaar gepraat over vernieuwing van het Vrone-complex. Nu verplaatsing definitief van de baan is wordt het hoog tijd om op de huidige plek, in het hart van Sint Pancras, werk te maken van de vernieuwing. Eigenlijk zou alles klaar moeten zijn als de bouw van de Alkmaarse woonwijk Vroonermeer-Noord binnenkort van start gaat. En in de tweede plaats omdat Marcel Nieuwland, mijn in 2007 overleden man, als vrijwilliger veel voor Vrone heeft gedaan. En niet alleen voor Vrone, maar ook voor het Jeugdhuis, de bridgeclub en De Geist. Hij was een echte verenigingsman die er destijds voor heeft gezorgd dat ik van Ijmuiden naar Sint Pancras ben verhuisd. Hij zou het prachtig hebben gevonden dat ik nu als raadslid opkomt voor de belangen van de Langedijker.”

 

Tot slot: welk raadslid van een van de oppositiepartijen kies je als kandidaat voor de volgende editie? En welke vraag zou je aan hem/haar willen stellen?

“Jorrit Bakkum van Kleurrijk Langedijk. Hij is verhuisd naar een nieuwe woning in Westerdel. Wat spreekt hem het meest aan in die nieuwe woonwijk?”

 

 

 

 

Bron: Langedijk informeert