© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

27-11-2014

                                                                                     

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijft ongeloofwaardig

 

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben een terechte poging gedaan, om tot een rechtvaardige verdeelsleutel te komen voor de verdeling van de kosten van de geregionaliseerde brandweer. Voorzitter Piet Bruinooge heeft dit namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (NHN) afgedaan met de mededeling: “het Dagelijks Bestuur heeft conform het besluit van het Algemeen Bestuur gehandeld”. Misschien denkt het Dagelijks Bestuur hiermee weg te komen, maar niet bij Dorpsbelang Langedijk.

 

De bovengenoemde gemeenten haalden terecht aan dat het Algemeen Bestuur op 30 maart 2012 de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) verdeelsleutel van het gemeentefonds heeft vastgesteld. En indien dit model zou leiden tot grote herverdeeleffecten, dat dan een gefaseerde invoer denkbaar was. Dit is ook datgene wat het Dagelijks Bestuur middels de brieven van 5 april en 18 december 2013 aan de gemeenteraden van Noord-Holland Noord (NHN) heeft medegedeeld.  

 

Met de concept Begroting 2015 heeft het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio NHN middels de brief van 16 juni 2014 de gemeenteraden in NHN geïnformeerd over diverse uitgangspunten. Het enige wat over de verdeelsleutel werd aangegeven, was dat er in een separaat voorstel mogelijke verdeelsleutels zou worden voorgelegd. Daarom is het zéér merkwaardig dat de colleges van B&W in NHN op dezelfde dag een brief hebben ontvangen met een verdergaand orde voorstel: een zogenaamd 50-50 model (50% inwoners en 50% OOV). Daarin werd als reden aangegeven dat wanneer er gekozen zou worden voor de verdeling op basis van de OOV verdeelsleutel dit tot substantiële herverdeeleffecten zou leiden.

 

Het Dagelijks Bestuur wilde kennelijk ook geen gefaseerde OOV verdeelsleutel meer toepassen, wat in het verleden wel besloten was. Vanwaar deze keuze? Als we de verdeelsleutels afzetten tegen de omvang van de huidige kosten, dan zou bij het eerder vastgestelde model OOV de gemeente Alkmaar circa € 820.000 en gemeente Den Helder circa € 533.000 méér moeten betalen.

 

Bij het handhaven van ‘model inwonersaantal’ gaat de gemeente Alkmaar zo’n € 600.000 minder betalen, een totaal verschil van € 1.420.000. Gemeente Den Helder zal zo’n € 244.000 minder moeten betalen, een totaal verschil van € 777.000. Beide gemeenten gaan zelfs minder uitgeven dan de inkomsten die zij krijgen van de algemene uitkering. Dit staat in geen enkele verhouding tot de gemeente Langedijk die met dit model nu zo’n € 600.000 meer moet uitgeven dan zij ontvangt van de algemene uitkering.

 

Wat zou jij doen als je naast je functie in het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio ook burgemeester bent van de gemeente Alkmaar en Den Helder? Waarbij je in de laatste functie ook je eigen portefeuille dient. Is het legitiem om als bestuur een voorstel te doen om een andere verdeelsleutel toe te passen, in de wetenschap dat met de stemverhoudingen zowel de OOV verdeelsleutel als de 50-50 verdeelsleutel het niet gaat halen en dat daardoor de verdeelsleutel op basis van het inwonertal blijft? Dan kan Piet Bruinooge, als voorzitter, ter verdediging zeggen dat hij conform het Algemeen Bestuur heeft gehandeld, maar je hebt wel een ongelooflijke pak boter op je hoofd. Om nog maar niet te spreken over de beslotenheid van de vergadering van het Algemeen Bestuur 21 november, j.l. Dorpsbelang Langedijk kan niets anders dan concluderen dat hier een rookgordijn wordt opgetrokken.

 

 

Update 13-12-2014: krantenartikel NHD van 13-12-2014

 

Update 23-2-2015   : Brief Veiligheidsregio van 7 januari 2015

 

Update 23-2-2015   : Antwoord Dorpsbelang Langedijk van14-2-2015

 

Update   7-5-2015   : Aangetekend schrijven naar Veiligheidsregio

 

Update 29-7-2015   : Brief Veiligheidsregio van 8 juni 2015