© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Stem voor behoud

(klik op de button)

22-6-2016

                                                                                     

Betoog en wensenlijst Dorpsbelang Langedijk met kaderbrief 2016

 

De Kaderbrief 2016, niet uitputtend, maar met een paar uitgangspunten en opsommingen kunnen wij wel degelijk richtinggevende kaders afgeven voor de Programmabegroting 2017. Met één doel het sluitend krijgen van het meerjarenperspectief.  

 

Als we terug kijken naar de jaarrekening 2015 dan kunnen we stellen dat op veel onderdelen goed beleid in gang is gezet maar dat het financieel nog niet concreet in beeld is gebracht. Dorpsbelang Langedijk heeft vertrouwen in een goed proces wat een positief resultaat moet opleveren met de begroting 2017.

 

Precariobelasting kan de bottleneck worden, en dat is zacht uitgedrukt. Minister Plassterk heeft een ontwikkeling in gang gezet, waarbij de precarioheffing met terugwerkende kracht onderuit wordt geschoffeld. Sommige hebben daar leedvermaak bij. Dorpsbelang Langedijk zeker niet. Dit pikken we gewoonweg niet. “Wij houden ons vast aan het oude Romeinse recht van “pacta sunt servanda” of te wel, gemaakte afspraken kom je na!”, ‘minister Plassterk’. Zo niet, dan gaan we dat te vuur en te zwaard bestrijden. Die strijd moet Langedijk gewoonweg winnen.

 

Want winnen is het perspectief voor Langedijk. Ò zo belangrijk, want er is nog zo veel meer te doen. Niet dat er niets is gedaan de laatste tijd, nee verre van dat. We kunnen wel degelijk schitterende ontwikkelingen van de afgelopen tijd presenteren.  

 

Kijk even naar ons nieuwe grondstoffenbeleidskader in samenhang met de milieustraat. Een moderne afvalverwerking voor het scheiden van afval voor hergebruik. Dorpsbelang Langedijk had dat op het lijstje ‘duurzaam’ staan. Succes gaat het worden, want er zijn nu buurgemeenten die mee willen participeren.  

 

Ook op ons lijstje duurzaam: het rioolplan! Wat inspeelt op klimaatveranderingen. Daar waar mogelijk projecten met een gescheiden systeem voor hemelafvoer. Met die regenbuien van de laatste tijd zie je hoe belangrijk dat gaat worden.

 

Laten we ook even kijken naar bouwlocaties die in volle gang of reeds gerealiseerd zijn. Het Oxhoofdpad in Broek op Langedijk. De ontwikkelingen bij het winkelcentrum van Broek op Langedijk en het voormalige veilingterrein in Noord Scharwoude. Jarenlang lag alles er braak en desolaat bij en dat wordt nu met kracht ontwikkeld tot schitterende wijken.

 

En laten we niet vergeten het straat onderhoud in de bestaande wijken, dat was jaren geleden dik achterstallig, maar het wordt flink aangepakt en het gaat gestaag door. We blijven erbij, in mooie wijken wil iedereen wonen en dat is goed voor de saamhorigheid in onze participatiemaatschappij. Allemaal hoofd thema’s met de verkiezingen bij Dorpsbelang Langedijk.    

 

Waar een wil is, is een weg zeiden we met de start van Dorpsbelang Langedijk. We hebben heel veel in petto, maar alles is niet in één keer te realiseren. Stapje voor stapje want een gezond financieel beleid is ò zo belangrijk, en daar moet het uiteindelijk van komen. Spaarzaam met geld en kosten zo laag mogelijk houden om geld over te houden voor nieuwe projecten.    

 

Dorpsbelang Langedijk is vóór het karakteristieke dorpse. Een karakteriek lint met vitale dorpskernen. Water is ook zo’n pijler. Het is onze cultuur van het verleden, heden en toekomst. Je merkt het aan het enthousiasme van bewoners. Verbeteren van doorstroming van water en doorvaarbaarheid is dan ook zeer gewild. Het versterkt niet alleen de Langedijkse identiteit en sociale cohesie maar ook de lokale economie met alles wat daar om heen hangt. Iedereen moet in Langedijk willen en willen blijven wonen.

 

En omdat iedereen in Langedijk moet willen wonen moet het ook goed voor mekaar zijn. Zowel voor jong als oud. Hervorming van het sociale domein houdt in dat ouderen langer in hun woning moeten blijven wonen. Dus, zijn meer kleinere gelijkvloerse woningen dan ook wenselijk. Goede ouderenzorg en jeugdzorg is onontbeerlijk. Maar ook wijkgebonden activiteiten voor jong en oud in de buurt is goed voor wederom dié saamhorigheid.

 

We willen heel graag wonen in veilige wijken met veilige wegen. De invloed op politie verzwakt, het wordt bijna inkoop op activiteiten. Een buitengewoon opsporingsambtenaar kan op veiligheid en leefbaarheid ingrijpen. De grootste ergernissen van bewoners zijn inbraak, hondenpoep zwerfafval, foutparkeerders, overhangend groen en overtredingen op het water. Daar kunnen en moeten we zeker wat aan doen!

 

We hebben enkele onderwerpen laten zien die ons nader zijn. En, met het opnemen van een aantal aspecten in de begroting 2017 kunnen er een aantal knelpunten opgelost worden. Waar gaan wij voor:

 

Als eerste: Doorvaarbaarheid

Met een uitgekiend plan de boer op bij Provincie en particuliere ondernemers, draagvlak en betrokkenheid creëren  om zo spoedig mogelijk doorvaarbaarheidsplannen te verwezenlijken.

 

Wat dachten we van: Vaar- en camperplaatsen

Goede voorzieningen voor vaar- en camperplaatsen levert op. Langedijk mag zeker gezien worden en de lokale economie krijgt een extra steuntje in de rug.   

 

Wijkgebonden activiteiten in Noord- en Zuid-Scharwoude

Wijkgebonden activiteiten voor de saamhorigheid in de buurt hadden we gezegd. Buitenzorg heeft zo’n mogelijkheid om nu die lege plek op te vullen, laten we deze mogelijkheid benutten

 

Het Vrone complex mogelijk maken

Dat sport verbroedert hadden we al opgemerkt, en voor Vrone mag dat nu wel eens in een nieuw complex.  

 

Eerder genoemd: Een buitengewoon opsporingsambtenaar

Veiligheid en veiligheidsgevoel houdt de mens erg bezig en terecht! Laten we de BOA inzetten als aanspreekpunt met signaleringsfunctie.

 

Bouwplan Mavoterrein ontwikkelen

Ontwikkelingen leveren op. Er is een behoefte om in de dorpskernen te wonen als je ouder wordt. Het ‘Mavoterrein’ in Zuid-Scharwoude is daar bij uitstek een schitterende locatie voor.

 

Als laatste: Rotonde Geestweg / Loopakker Westelijke Randweg

Veiligheid op de wegen en zeker op drukke verkeersaders. In 2013 weg bezuinigd, maar de veiligheid op deze kruispunten vinden wij van een groter belang.

 

Kortom; met beperkingen de strijd aangaan, terugkijken op veel mooie ontwikkelingen en met een nuchtere winnaarsmentaliteit die Langedijk bekend is de toekomst tegemoet zien. Wij hebben vertrouwen en wensen college wijsheid bij de programmabegroting van 2017.

 

Fractie Dorpsbelang Langedijk