© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

1-10-2014

                                                                                     

Collegeprogramma 2014 - 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Langedijk heeft op 30 september het collegeprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. De grootste uitdaging dat het college zich heeft gesteld is het behouden en versterken van de brede betrokkenheid in de samenleving. Het college wil de komende vier jaar gebruik maken van de denk- en doe-kracht van Langedijkers.

 

Samen verantwoordelijk

“Iedereen in Langedijk hoort erbij. Of het nu gaat om onderwijs, sport, zorg, opvoeding, openbare orde en veiligheid of leefbaarheid en prettig wonen in de buurt of wijk. We gaan met elkaar in gesprek en zijn samen verantwoordelijk voor onze leefomgeving en voor ons welzijn in brede zin”, aldus het college.

 

Nieuwe taken

Een tweede grote uitdaging van het college is het financieel verantwoord uitvoeren van de nieuwe taken, die ook gemeente Langedijk per 1 januari 2015 krijgt overgeheveld van het Rijk. Het gaat hier om de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdhulp en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen op weg naar werk (Participatiewet). Het college neemt daarbij het standpunt in: “Gezond leven, steeds blijven leren, jezelf blijven ontwikkelen en actief deelnemen aan de samenleving dragen bij aan mindere kwetsbaarheid en afhankelijkheid van anderen. Voor hen die het echt niet zelf redden, blijft een sociaal vangnet bestaan.”

 

Financiën

De derde uitdaging is het op orde hebben van de gemeentelijke financiën. De economische crisis en met name de crisis op de woningmarkt hebben en fors gat geslagen in de financiële reserves. College wil kansen en mogelijkheden op economisch gebied benutten en alert zijn op nieuwe bedreigingen.

 

Samenwerking

Ook wil het college de komende vier jaar de uitdaging aangaan om tot een verregaande gemeentelijke samenwerking te komen. De gemeenteraad stelt hiervoor de criteria. Het college stelt het perspectief en het belang van de inwoners hierbij centraal.

 

Collegeprogramma 2014-2018

Het collegeprogramma 2014-2018 heeft de titel ‘Samen verantwoordelijk’ net als het coalitiedocument waar het programma op gebaseerd is. Het coalitiedocument is in april samengesteld door de politieke partijen die een coalitie vormen in de gemeenteraad. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het college. Het college heeft als taak de plannen uit te voeren. Hiervoor is een collegeprogramma opgesteld.

 

Het collegeprogramma kunt u hier lezen

 

 

Bron: gemeente Langedijk