© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

22-4-2014

                                                                                     

Terugblik op de coalitieonderhandelingen

 

Op vrijdag 21 maart jl. heeft Dorpsbelang Langedijk - als grootste partij - aangegeven het initiatief te nemen bij de onderhandelingen die tot een nieuwe coalitie moest leiden. Een drietal uitgangspunten werden daarbij benoemd:

·    recht doen aan de verkiezingsuitslag

·    drie fulltime wethouders

·    afhankelijk van de gesprekken een coalitieakkoord op hoofdlijnen

 

Oriënterende gesprekken hebben op zaterdag 22 maart en maandag 24 maart jl. met alle politieke partijen plaatsgevonden, waarbij zij hun wensen en bedenkingen kenbaar hebben gemaakt.

 

Een aanvullend gesprek tussen de lokale partijen Dorpsbelang Langedijk, Kleurrijk Langedijk en Hart voor Langedijk/D’66 volgde op dinsdag 25 maart jl. Dit gesprek heeft ertoe geleid dat de drie lokale partijen zich hadden uitgesproken om een coalitie aan te gaan, waarbij overeengekomen werd dat Kleurrijk Langedijk en Hart voor Langedijk/D’66 één wethouder zouden leveren, te weten mevrouw Ilse Overzier. De kandidaat wethouder voor Dorpsbelang Langedijk was de heer Jan Piet Beers.

 

Voordat wij op donderdagavond 27 maart jl. de raad inlichtten, gaf Kleurrijk Langedijk te kennen dat zij zonder wethouder in de coalitie zouden deelnemen. Ilse Overzier zou alleen voor Hart voor Langedijk/D’66 de kandidaat wethouder zijn. Jan Piet Beers was dat al voor Dorpsbelang Langedijk. Er zouden verdere gesprekken worden gevoerd met een vierde partij, die tevens een wethouder zou mogen leveren.

 

Voor de coalitieverbreding hebben de twee voornoemde kandidaat wethouders op vrijdag 28 maart jl. een gesprek met kandidaat wethouder voor de VVD Jasper Nieuwenhuizen gehad. Een vervolg gesprek met hem en drie lokale fractievoorzitters zou daaropvolgend gehouden worden op woensdagavond 2 april jl.

 

Tijdens een overleg op woensdagmiddag 2 april met de drie lokale fractievoorzitters, kwam Jorrit Bakkum echter met de mededeling, dat er in zijn partij verschillend werd gedacht over deelname zonder wethouder en dat zij een externe wethouder op het oog hadden. Maar er werden door Kleurrijk Langedijk geen 10 kernpunten ingebracht. Hart voor Langedijk/D’66 en Dorpsbelang Langedijk maakten wel hun 10 kernpunten kenbaar. Dirk Boonstra bracht namens Hart voor Langedijk/D’66 o.a. een verkeerscirculatieplan voor geheel Langedijk als een kernpunt in. Dat werd door Dorpsbelang Langedijk direct als onbespreekbaar afgewezen.

 

Het afgesproken gesprek op woensdagavond 2 april met VVD kandidaat wethouder Jasper Nieuwenhuizen en de drie fractievoorzitters liep ook anders dan gepland. Dirk Boonstra en Jorrit Bakkum hadden de behoefte om dat met elkaar te doen. Dorpsbelang Langedijk - de grootste partij van de afgelopen verkiezingen - werd verzocht de kamer te verlaten! Dat kennismakingsgesprek tussen Jasper Nieuwenhuizen, Hart voor Langedijk/D’66 en Kleurrijk Langedijk bleek overigens op een compleet assessment te zijn uitgelopen, waarbij tevens het verkeerscirculatieplan ter sprake werd gebracht.

 

De volgende dag - donderdag 3 april - heeft Jan Piet Beers na overleg met Dorpsbelang Langedijk aan Dirk Boonstra te kennen gegeven, dat het verkeerscirculatieplan een breekpunt was. Het enige antwoord daarop kwam de volgende dag: een mail met de 10 kernpunten met daarin het verkeerscirculatieplan! Echter, het verkeerscirculatieplan stond niet in het verkiezingsprogramma van Hart voor Langedijk/D’66 en bij de beginnende oriënterende gesprekken was het ook niet ingebracht. Het werd pas ingebracht na de coalitieovereenkomst tussen de drie lokale partijen. Dirk Boonstra had evenwel kennis dat Hart voor Langedijk/D’66 circa tien jaar geleden met ondergetekende - als afgevaardigd bestuurder van de Langedijker winkeliersvereniging (AOL) - hierover lijnrecht tegenover elkaar bij de rechter hebben gestaan.

 

Voor Dorpsbelang Langedijk was de gang van zaken een bevestiging van een provocerende houding. Daarnaast was Kleurrijk Langedijk onduidelijk over de voortgang van een eventuele wethouder en uiterst passief in het geven van informatie over hun 10 kernpunten. Mede gelet op deze gang van zaken en de (gevoelsmatige) provocerende houding, heeft Dorpsbelang Langedijk de conclusie getrokken dat er geen basis meer was, om op grond van wederzijds vertrouwen in een nieuwe raadsperiode als coalitie samen te werken.

 

Op zaterdag 5 april heeft er een oriënterend gesprek plaatsgevonden, tussen Dorpsbelang Langedijk, de VVD en het CDA, om de mogelijkheden te verkennen voor een samenwerking in coalitieverband. Die contacten en het oriënterend gesprek waren zo succesvol, dat het tot het huidige coalitieakkoord “Samen Verantwoordelijk” heeft geleid.

 

In ons coalitieakkoord “Samen Verantwoordelijk” hebben wij een basis gelegd om met de schaarse middelen die de gemeente heeft, toch een goede bijdrage te kunnen leveren aan onze mooie gemeente.

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman