© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

27-4-2014

 

Gebeurtenissen afgelopen week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Langedijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. In de raadsvergadering op dinsdag 22 april 2014 werden drie wethouders benoemd en beëdigd. De wethouders zijn Jan Piet Beers, Jasper Nieuwenhuizen en Bert Fintelman. Zij zijn tot het college toegetreden namens respectievelijk Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA.

Woensdagmorgen 23 april heeft het nieuwe college in een extra vergadering de portefeuilleverdeling vastgesteld. Jan Piet Beers heeft grotendeels zijn portefeuille behouden. Naast Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Economische zaken heeft hij de WABO (vergunningverlening en toezicht) erbij gekregen. Jasper Nieuwenhuizen krijgt Financiën onder zijn hoede, evenals Sport en Verkeer en Vervoer. Bert Fintelman heeft onder andere Onderwijs, Jeugd, Zorg en Subsidies in zijn portefeuille. Burgemeester Hans Cornelisse behoudt zijn portefeuille met onder meer Communicatie, Openbare Orde en Veiligheid. Voor meer informatie over de portefeuilleverdeling klik hier.

Dorpsbelang Langedijk  wenst het nieuwe college ontzettend veel succes de komende vier jaar. “In ieder geval was het oriënterend gesprek van zaterdag 5 april jl. tussen Dorpsbelang Langedijk, VVD en CDA succesvol en zijn de verdere onderhandelingen over het coalitiedocument in een constructieve en plezierige sfeer gevoerd”, volgens fractievoorzitter Ger Nijman.

Het persbericht van Hart voor Langedijk en Kleurrijk Langedijk over de ‘dubieuze handelwijze van Dorpsbelang’ tijdens de onderhandelingen heeft de fractievoorzitter van Dorpsbelang Langedijk ver van zich afgeworpen door middel van zijn Terugblik op de coalitieonderhandelingen, hetgeen hij te berde bracht tijdens de voornoemde raadsvergadering. Hierop kwam tot op heden van zowel Hart voor Langedijk/D’66, als van Kleurrijk Langedijk geen enkel weerwoord! Juridisch gezegd: “Het is niet gemotiveerd weersproken”, hetgeen onmiskenbaar aangeeft dat fractievoorzitter Ger Nijman geen onwaarheden heeft uitgesproken in zijn terugblik op de onderhandelingen!

 

Ander nieuws: