© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

27-8-2014

                                                                                     

Wethouder Jan Piet Beers aan het woord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Langedijk is uniek”, vindt wethouder Jan Piet Beers. Uniek in de zin van dorps, eigenzinnig en betrokken op elkaar. Beers behoudt voor een groot deel zijn portefeuille, zoals hij die in het vorige college had. Hij wil wel accenten verleggen. Het collegeprogramma is nog niet definitief, maar in grote lijnen schetst hij het beeld voor de komende vier jaar.

 

Ondernemend volkje

“Op economisch gebied willen we nieuwe ondernemers de ruimte bieden. We willen zogenaamde ‘kraamkamers’ faciliteren. Stel dat er een schoolgebouw leeg komt te staan, dan wil ik die ruimte gaan benutten voor startende bedrijfjes. Vaak zie je nu kleine ondernemers starten in een schuurtje achter het huis. Als dat te klein wordt, is de stap naar Breekland of Zuiderdel nog te groot. Zo’n overheidsgebouw beschikbaar stellen zou een mooie tussenstap zijn.” Volgens Beers is daar ook veel vraag naar. “Langedijk is een ondernemend volkje. Er zijn veel frisse, jonge initiatieven. De motor van de lokale economie moet wel blijven draaien. Dat moet je als lokale overheid mogelijk maken.”

 

Doorvaarbaarheid

In 2006 heeft de gemeenteraad een visie op doorvaarbaarheid vastgesteld. Daar is deels uitvoering aangegeven, door de aanleg van de brug bij de Lepelaar, in Westerdel en straks in Broekerplein. Beers: “Een mooi verhaal op papier, maar dat wil ik ook visueel maken. Laten zien welke routes er nu eigenlijk gewenst zijn. Een grote wens van inwoners is het doorvaarbaar maken van de Achterburggracht. Die ambitie laten we niet ten onder gaan door de recessie. Stukje bij beetje kunnen we Langedijk doorvaarbaar maken. We moeten luisteren naar de geluiden uit de gemeenschap. Doorvaarbaarheid is niet alleen goed voor de recreatie, maar als er bijvoorbeeld een watertaxi komt, is het ook goed voor de economische bedrijvigheid.” Recreatie en toerisme is nauw verbonden met Economie, volgens Beers. “Ook als Langedijkers een Bed & Breakfast willen beginnen, juichen we dit toe als gemeente.”

 

Woningbouw

Beers heeft ook ambities op het gebied van woningbouw en ruimtelijke ordening. Het college heeft onlangs een plan voor de voormalige bibliotheeklocatie in Zuid-Scharwoude vastgelegd. “Daar wil ik nog graag invulling aangeven”, zegt Beers. “Net als in Sint Pancras moet er in Noord- Zuid-Scharwoude een levendig en aantrekkelijk winkelgebied ontstaan met een mooi dorpscentrum waar het voor bewoners goed toeven is. Ook de locatie ‘voormalig MAVO-veld’ wil ik de komende periode samen met omwonenden een toekomst geven.”

Dat hij de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) erbij gekregen heeft in zijn portefeuille vindt hij plezierig. “Het geeft mij overzicht over planvorming, de woningbouwprojecten en vergunningverlening. Die houden veel verband met elkaar. Dit kan voor bedrijven het proces versnellen. Ik vind het belangrijk dat de dienstverlening efficiënt en snel is.”

 

Kunst en cultuur

De Cultuurnota is het spoorboekje op het gebied van cultuur voor de komende vier jaar. Beers: “Deze is op interactieve wijze in samenwerking met verenigingen en culturele organisaties tot stand gekomen. De uitvoering van de Cultuurnota  staat onder druk door bezuinigingen in het subsidie- en accommodatiebeleid. Als je het bijvoorbeeld hebt over De Binding, ons cultuurhuis, heb je al direct met meerdere portefeuilles te maken. Het gaat over cultuurhistorie, financiën, accommodaties, onderwijs, bibliotheekwerk, subsidies, kunst en cultuur. Dit vraagt dus om een zorgvuldige aanpak.”

 

Het Oude dorpse gevoel

Wat er verder op het programma staat, is een wijkvoorziening voor Noord- en Zuid-Scharwoude. Beers is tevens dorpswethouder voor deze kernen. “Het oude dorpse gevoel leeft nog in Langedijk. Mensen kennen hun buurt en hun omgeving. Daarom vind ik de dorpsplatforms belangrijk. Zij kijken samen met de gemeente wat er beter of anders kan. Ik roep ook nieuwe inwoners op om lid te worden van het platform dat actief is in hun directe woonomgeving. Op die manier kunnen we deze periode samen met inwoners de juiste keuzes maken voor Langedijk.”

 

Bron: Langedijk informeert

Jan Piet Beers (63) is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont in Winkel en was de afgelopen vier jaar wethouder in Langedijk. Zijn partij, Dorpsbelang Langedijk, is bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij van Langedijk geworden. Zijn portefeuille bestaat uit o.a. Economie, Recreatie en toerisme, Ruimtelijke ordening, Kunst en cultuur.