© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

 7-4-2014

 

                                                                                     Persbericht

 

 

Op 21 maart heeft Dorpsbelang Langedijk bij de beschouwingen over de verkiezingsuitslag aangegeven om de verantwoordelijkheid en het initiatief te nemen bij de onderhandelingen die tot een nieuwe  coalitie moet leiden.

 

Op 27 maart heb ik aangegeven dat naar aanleiding van de gesprekken van zaterdag 22 maart en maandag 24 maart, de lokale partijen Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en Dorpsbelang Langedijk zich hebben uitgesproken een coalitie aan te gaan. Daarbij is genoemd dat voor een verbreding verdere gesprekken zouden worden gevoerd met een vierde partij en een derde af te vaardigen fulltime wethouder. Dorpsbelang Langedijk vindt daarbij drie uitgangspunten van belang, te weten;

 

1. Recht doen aan de verkiezingsuitslag

2. Besturen met drie fulltime wethouders

3. Het vormen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen door de input van alle deelnemende partijen.

Voor de vierde partij zou - gezien de verkiezingsuitslag - de VVD in aanmerking komen.

 

Bij de vervolgonderhandelingen is door Dorpsbelang Langedijk gebleken, dat tussen de fracties van de beoogde lokale coalitie van Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en Dorpsbelang Langedijk onvoldoende basis aanwezig is, om op grond van wederzijds vertrouwen in de nieuwe raadsperiode samen te werken binnen een coalitie.

Dit is voor Dorpsbelang Langedijk aanleiding om de onderhandelingen voor coalitievorming tussen de lokale partijen te beëindigen.

 

Een oriënterend gesprek tussen Dorpsbelang Langedijk, de VVD en het CDA heeft onlangs plaatsgevonden, om de mogelijkheden te verkennen van samenwerking in coalitieverband. Die contacten en het oriënterend gesprek waren zo succesvol dat de basis is gelegd voor een coalitieakkoord.

 

Als wethouders worden door deze drie partijen voorgesteld:

 

CDA;                              Dhr. B. Fintelman

VVD;                              Dhr. J. Nieuwenhuizen

Dorpsbelang Langedijk;   Dhr. J.P. Beers

 

 

Ger Nijman

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk