© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

28-3-2014

 

                         Beëdiging raadsleden en burgerraadsleden en stand van zaken coalitievorming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ruim een week geleden gingen de burgers van Langedijk naar de stembus. Dorpsbelang Langedijk kreeg van 2376 kiezers (van de totaal 11173 stemmers) hun vertrouwen en werd de grootste partij. Bijna 66% meer stemmen dan in 2010. Vier jaar inzet, beleid en verantwoordelijkheid werd beloond met 5 zetels in de raad. Dorpsbelang Langedijk is erg blij dat zij met zoveel vertrouwen de komende vier jaar kunnen strijden voor haar ideaal: ons dorp!

 

De duiding van de verkiezingsuitslag gaf aan, dat Dorpsbelang Langedijk als grootste partij de verantwoordelijkheid en het initiatief kon nemen om de onderhandelingen te starten, die tot een nieuwe coalitie moet leiden. Tijdens de beschouwingen over de verkiezingsuitslag op vrijdag 21 maart jl. gaf fractievoorzitter Ger Nijman aan dat dit een coalitie moet worden die recht doet aan de verkiezingsuitslag en dat Dorpsbelang Langedijk inzet op het tot stand brengen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarvan de inhoud sterk afhankelijk is van de input die tijdens het proces van onderhandelen wordt ingebracht. Tevens werd aangegeven, dat voor het vormen van een nieuw college wordt uitgegaan van drie fulltime wethouders, die in staat zijn de gemeente Langedijk de komende raadsperiode te besturen.

 

Gisteravond is in de raadzaal van de gemeente Langedijk het team van Dorpsbelang Langedijk beëdigd. Ger Nijman, Madelon Swager, Aad Duijs, Joke Visser en Els Nieuwland-Rijs zijn de raadsleden en daarnaast werden Karin van der Vliet en Bas de Boer beëdigd als burgerraadsleden. Zij hebben daardoor de eervolle taak hun kiezers te vertegenwoordigen in de mooie gemeente Langedijk. Die taak is prachtig, maar schept ook een hoop verantwoordelijkheid. Het team van Dorpsbelang Langedijk is zich dat bewust en ziet dat als een uitdaging.

 

Aansluitend aan de raadsvergadering verstrekte fractievoorzitter Ger Nijman de stand van zaken over de coalitievorming. Hij gaf aan dat op zaterdag 22 maart en maandag 24 maart – op uitnodiging van Dorpsbelang Langedijk – alle partijen hun wensen en bedenkingen kenbaar hebben gemaakt. Daaruit voortvloeiend heeft er op dinsdag 25 maart een aanvullend gesprek met de lokale partijen plaatsgevonden, die op dit moment deel uitmaken van de huidige coalitie. Dat gesprek heeft er toe geleid dat de lokale partijen (Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en Dorpsbelang Langedijk) hebben uitgesproken een coalitie aan te gaan, waarbij is overeengekomen dat de drie lokale partijen twee fulltime wethouders leveren, te weten: mevrouw Ilse Overzier van Hart voor Langedijk en de heer Jan Piet Beers van Dorpsbelang Langedijk.

 

Fractievoorzitter Ger Nijman is van mening, gezien het feit dat een groot gedeelte van de kiezers hun stem op een lokale partij hebben uitgebracht, dat deze basissamenstelling recht doet aan de verkiezingsuitslag. Om tot verbreding te komen worden er verdere gesprekken gevoerd met een vierde coalitiepartner, die tevens een fulltime wethouder mag leveren.

 

Wordt vervolgd.