© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

18-3-2014

 

Intentieovereenkomst voor woningbouw Mavoveld Zuid-Scharwoude

 

De gemeente Langedijk en Bouwcombinatie Langedijk (een samenwerking tussen De Geus Bouw, Bouwbureau Tauber en Bink Bouw) tekenden op donderdag 13 maart 2014 een intentieovereenkomst om op het sportveld van de voormalige Mavo aan de Dokter Wilminkstraat in Zuid-Scharwoude woningbouw te ontwikkelen.

 

Onlangs nam het college van burgemeester en wethouders het besluit om in te stemmen met het aangaan van een intentieovereenkomst met BCL. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen over een periode van planvorming en voorbereiding van een eventuele grondverkoop. Ook is in de overeenkomst vastgelegd dat bij het maken van plannen door BCL rekening moet worden gehouden met gemeentelijke beleidskaders op het gebied van ruimtelijke ordening; volkshuisvesting; verkeer en parkeren; milieu; water en groen. Tenslotte is In de intentieovereenkomst bepaald dat bij het ontwikkelen van het plan participatie met omwonenden een vereiste is.

 

Toetsing en begeleiding

De uitkomsten van het planvormingsproces zijn nog open: de overeenkomst zegt niet meer of minder dan dat de gemeente Langedijk een toetsende en begeleidende rol op zich neemt bij planvorming door BCL. Gelet op mogelijke grondopbrengsten voor de gemeente en de volkshuisvestelijke opgave – zeker voor de huisvesting van senioren ziet de gemeente nog een opgave – heeft het college van de gemeente Langedijk een positieve grondhouding ten aanzien van de initiatieven van BCL. Daarom heeft het college ook ingestemd met het aangaan van de intentieovereenkomst met BCL.

 

Participatie door omwonenden

Gemeente en BCL vinden het belangrijk dat omwonenden ‘aan de voorkant van een planvormingsproces’ hun inbreng kunnen hebben en hun zegje kunnen doen. De verwachting is dat in het kader van de genoemde ’participatie’ binnen enkele maanden een bijeenkomst voor omwonenden wordt georganiseerd. BCL heeft daarbij het voortouw.

 

Eerder plan

In het verleden is al eens sprake geweest van plannen voor de ontwikkeling van Mavo-veld aan de Dokter Wilminkstraat. Daarbij is een plan gepresenteerd dat voorzag in de bouw van vier ‘appartementengebouwen’ en een aantal bungalows op het Mavo-veld. In de loop van 2013 is aan de gemeente Langedijk duidelijk geworden dat Habion geen verdere stappen zou ondernemen ten aanzien van deze ontwikkelingsplannen.

 

  

Bron: Gemeente langedijk

Op de foto ondertekenen de vier betrokken partijen de intentieovereenkomst. Van links naar rechts: Rick Tauber (Bouwbureau Tauber),  wethouder Jan Piet  Beers (gemeente Langedijk),  Lawrence Bosschaart (Bink Bouw) en Piet de Geus (De Geus Bouw).