© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Samen verantwoordelijk voor ons dorp

(klik op de button)

22-12--2013

 

Bestemmingsplan Veilingterrein Noord-Scharwoude aangenomen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbelang Langedijk is verheugd, dat het bestemmingsplan ‘Veilingterrein Noord-Scharwoude’ in de raad van 17 december is aangenomen, bijna 22 jaar nadat de laatste veiling plaatsvond in Noord-Scharwoude.

 

Een korte terugblik:

 

Wethouder Piet Swager gaf in de commissievergadering van 19 mei 2004 te kennen, dat het Veilingterrein de eerste grootschalige inbreilocatie zou zijn, die de gemeente na de ‘Twuyverhoek’ zou aanpakken.

 

Medio 2005 werd er door Bouwfonds en Woningbouwvereniging Langedijk een plan ontwikkelt voor woningbouw. In een krantenartikel viel te lezen, dat er ca. 200 woningen zouden komen, waarvan woningbouwvereniging directeur Kwadijk verwachtte, dat er in de tweede helft van 2007 met de bouw zou worden begonnen.

 

Een hevige brand op 18 juli 2005 in het Cotton Colour-pand maakte dat er hekken om het Veilingterrein kwamen o.a. vanwege vrijgekomen asbestdelen. Hekken waar de omwonenden inmiddels bijna 8½ jaar tegenaan kijken.

 

Een interactief bewonersproject startte in juni 2006, waarna de stedenbouwkundige een schetsontwerp zou maken. Na die zomer zouden de bewoners de gelegenheid krijgen, om daarop te kunnen reageren. Maar toen werd het stil….., oorverdovend stil. Eind 2007 ontving men een brief waarvan de strekking was, dat de onderhandelingen over de verwerving van de locaties zeer moeizaam verliepen!

 

In februari 2008 pleitte het college voor snelle actie. De aanblik van het Veilingterrein was hen ook een doorn in het oog. De verpaupering nam zienderogen toe.

 

Volgens een krantenartikel in februari 2009 lag het project helemaal stil, maar werd wel aangegeven dat - naar verwachting - de eerste woningen in 2012 gereed zouden zijn. Omwonenden waren bang voor hun veiligheid en gezondheid en dat bleek niet ongegrond. De latere beschrijving van een artikel in Langedijk Informeert van 24 juni 2009 namens het toenmalige college luidde:

“Het veilingterrein staat al geruime tijd op de lijst met gevaarlijke plekken van de provincie Noord-Holland. De gebouwen die er staan kunnen instorten, er kan brand uitbreken en veel van de daken bevatten asbest.”

 

Na de uiteindelijke afgifte van de sloopvergunning werden de omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond op 24 juni 2009 in het gemeentehuis.

September 2009 kreeg de “Werkgroep Veilingterrein” het mandaat van 135 huisadressen, om hun belangen te behartigen tijdens de sloop van de opstallen van het Veilingterrein.

 

Na de sloop werd er een ‘Klankbordgroep Veilingterrein’ gevormd en de eerste bijeenkomst met een twintigtal-leden was in november 2010. De klankbordgroep was een goede afspiegeling van belanghebbenden, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot de vaststelling van het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan.

 

Dorpsbelang Langedijk is dan ook heel blij met het bestemmingsplan ‘Veilingterrein Noord-Scharwoude’ en maakt een groot compliment aan Bouwfonds, de portefeuillehouder en de ambtelijke ondersteuning, voor het doorgaan met de ontwikkeling van een mooie en leefbare wijk, nadat o.a. de terugtrekking van Woningbouwvereniging Langedijk op 2 februari 2012 definitief werd.

 

Er is genoeg gepraat en geschreven. Het wordt tijd dat de eerste paal de grond ingaat. Helemaal nu onderzoeksbureau ABF Research heeft aangegeven dat het woningtekort de komende jaren zal oplopen.

 

Tot slot maken we van de gelegenheid gebruik, om u prettige kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe te wensen.

 

 

De fractie van Dorpsbelang Langedijk