© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

19-1-2010

 

Dorpsbelang Langedijk op de bres voor dorpse identiteit

 

Volgens CDA-burgemeester Cornelisse loopt onze gemeente achter in de woningbouwtaakstelling en is er ook nog eens sprake van een nieuwe verstedelijkingsopdracht. De provincie wil tot 2040 in onze regio maarliefst 16.000 woningen bouwen. Dorpsbelang Langedijk is altijd al tegen de oprukkende verstedelijking geweest, omdat onze oude dorpskernen keer op keer slachtoffer zijn van dit beleid.

 

Verdichting van bouwen

De vakjury van de Gouden Piramide die De Twuyverhoek beoordeelde, had voor de aardigheid eens moeten kijken op de Platte Ven in Noord-Scharwoude. Volstrekt afwijkend van het wensbeeld van de vastgestelde gemeentelijke Structuurvisie - een langgerekte dijk met kleinschalige, lage verspringende bebouwing in niet te hoge dichtheden, wat past bij het karakter van Langedijk - verrees daar een school en een appartementenflatgebouw van wel 4 etages hoog tot bijna bovenop de weg. Vlak daarbij nòg een appartementencomplex van drie verdiepingen, dat zowat in de achtertuinen van de buren wordt gebouwd. Te massaal en te hoog midden in het  dorp.

 

Plan 'locatie Eecen' zijn wij nog niet vergeten

Door zijn blinde bouwdrift bracht CDA-wethouder Koolaard plannen naar voren die stukken verder gaan dan de uitgangspunten van de Structuurvisie (wat de leidraad voor ontwikkelingen behoort te zijn). Vers in het geheugen ligt nog altijd het nieuwbouwplan op locatie Eecen (terrein PontMeyer) aansluitend in het zuidelijke gebied tot aan de Spoorstraat. Een landschappelijk gebied dat is bestemd als uitloper voor de Blauwe Loper voor mogelijke ecologische ontwikkeling.

In eerste instantie werd dat bouwplan, volgens PvdA-fractievoorzitter Westerkamp, door zijn partij liefdevol omarmt, omdat het volgens hem als "zoekgebied" voor woningbouw in de structuurvisie was genoemd. Of het door nog eens goed lezen  van de structuurvisie of door tegenstand vanuit bevolking kwam is niet helemaal duidelijk, maar het plan ging daardoor wel van tafel.

 

Nieuwbouwwijk Westerdel

Ondanks het voorstel van de oppositie om de "voorkeurlocatie toekomstig wonen" ten westen van Zuid-Scharwoude te ontwikkelen, heeft de huidige coalitie van CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie gekozen voor een bouwlocatie ten westen van de  Mayersloot West, jongste nieuwbouw in Broek op Langedijk. Eerst tot aan de Spanjaardsdam maar in 2009 werd het nog verder westwaarts: tot op het pas in 2007 vastgestelde agrarische gebied tot aan de Veertweg en bijna aangeschurkt tegen de grootstedelijke Alkmaarse wijk Daalmeer-Noord

Dorpsbelang Langedijk is actief voorvechter van behoud van onze dorpse identiteit en daarom gemotiveerd tegenstander van grootstedelijke bebouwing

 

Geen 4.000 extra huizen in Langedijk

In de wandelgangen wordt gesproken van een verstedelijkingsopdracht van 4.000 extra woningen. Dorpsbelang Langedijk is van mening dat als alle voorbereidende (228 woningen) en definitieve plannen (circa 990 woningen) worden gerealiseerd, er nog maar zo’n 800 extra woningen gebouwd hoeven worden om te voldoen aan de

afspraken die zijn vast gelegd in de Structuur- en Woonvisie 2006.

Samenwerking juichen wij toe, maar samen klonten met de Alkmaarse verstedelijking dat wijzen wij resoluut af. Tegen 4.000 extra woningen in onze gemeente zegt Dorpsbelang Langedijk  daarom : "Nee".

 

Aanpassing van beleid

Als aan de aantallen in de Structuur- en Woonvisie is voldaan dan moet de gemeente Langedijk nieuw beleid maken. Daarbij is het, wat betreft Dorpsbelang Langedijk, duidelijk dat  bouwen voor onze eigen inwoners mogelijk moet blijven. Daarbij dient duidelijk rekening gehouden te worden met de vergrijzing. Grotere steden in Noord-Holland kunnen nog groei verwachten. Uit demografisch onderzoek blijkt dat zo'n 60% van de Noord-Hollandse gemeenten te maken krijgt met krimpende inwonertallen. De verwachting is dat Langedijk nog kort een geringe bevolkingsgroei zal kennen. Om op de komende vergrijzing goed voorbereid te zijn moet er voor onze senioren veel gebouwd worden in de categorie "verzorgd en beschermd wonen". Waarbij steeds weer rekening moet worden gehouden met  de unieke identiteit van elke dorpskern. Van dit soort woningen moeten er in elk dorp voldoende worden gebouwd, maar niet te massaal om het dorpse karakter te behouden.

 

Op de bres voor ons dorpse karakter staat Dorpsbelang Langedijk

 

Terug <<