© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

29-4-2011

 

Ontheffing woonplaatsvereiste voor wethouder Jan Piet Beers

Ongeveer een jaar geleden kwam Dorpsbelang Langedijk vanuit het niets met 3 zetels in de gemeenteraad. Het was tevens bijzonder dat we konden deelnemen in een lokale coalitie met Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en GroenLinks. Dorpsbelang Langedijk moest op zoek naar een wethouder en dat was niet zomaar wat. Immers, het besturen van een gemeente vraagt vakmanschap. Als die deskundigheid - om welke reden dan ook - niet in eigen gemeente gevonden kan worden, dan moet je over de grens heenkijken. Sinds 2002 is het mogelijk om een wethouder van buiten de gemeente aan te trekken. Dat is niets nieuws. Ook de landelijk opererende politieke partijen trekken externe wethouders aan (zeven procent). Sterker nog, ze hebben daar zelfs een eigen wethouderspool voor.

 

Dorpsbelang Langedijk heeft gekozen voor Jan Piet Beers als wethouder, omdat hij al zeventien jaar ervaring in de politiek had, waarvan zeven jaar als wethouder voor de VVD. Hij bekleedt vele maatschappelijke functies en weet zijn weg te vinden bij de Provinciale Staten en in de regio. Was lid in het dagelijks bestuur VVI, Huisvuil Centrale Alkmaar en lid van het Dagelijks Bestuur GR. Milieudienst Kop Noord Holland. Had als lid zitting in het Algemeen bestuur Gewest Kop Noord Holland. Maar daarnaast is hij een lokaal denkend mens en dat is voor Dorpsbelang Langedijk uiterst belangrijk.

 

Jan Piet Beers een ”bijzonder geval”

Natuurlijk is bij Dorpsbelang Langedijk in haar afweging het woonplaatsvereiste aan de orde geweest. Om in formele zin daaraan te voldoen, zou Jan Piet Beers zich moeten laten inschrijven in de gemeente Langedijk. Echter, sinds 2007 is het op grond van de wet ”verruiming ontheffing woonplaatsvereiste” ook mogelijk ontheffing te verlenen, telkens voor een periode van een jaar. Er dient te worden aangetoond of er sprake is van bijzondere omstandigheden en het is aan de raad om te beoordelen of er sprake is van een ”bijzonder geval”, zodat verlenging van ontheffing kan worden verleend.

 

Jan Piet Beers woont in Winkel op slechts 10 minuutjes afstand van de gemeente Langedijk. Dorpsbelang Langedijk is van mening dat de geringe afstand niet opweegt tegen de problematiek van verhuizen. Ten aanzien van het probleem huisvesting zijn er voorbeelden genoeg. Driekwart van de burgemeesters die na 1 januari 2009 zijn benoemd hebben huisvestingsproblemen. Een kwart woont nog steeds niet in de gemeente en een kwart heeft dubbele woonlasten.

Dat is een overweging voor Dorpsbelang Langedijk geweest om in te stemmen met de ontheffing. Bovendien heeft wethouder Jan Piet Beers het afgelopen jaar goed gefunctioneerd en heeft laten zien dat hij betrokken is bij de lokale samenleving van Langedijk. De raad heeft op basis van de motieven van de wethouder en de overwegingen in het raadsdebat geoordeeld, dat er sprake is van een ”bijzonder geval”. Daarmee is voldaan, aan hetgeen er in de Gemeentewet staat.

 

Erica van As ”een bijzonder geval”

Fractievoorzitter van de ChristenUnie Erica van As is nogal stellig in haar uitspraak, dat wethouder Jan Piet Beers na zijn aanstelling als wethouder binnen een jaar naar Langedijk had moeten verhuizen. Zo stellig, dat zij in het Langedijker Nieuwsblad van 20 april 2011 een artikel liet plaatsen, waarvan de strekking was, dat de ChristenUnie een verzoek heeft ingediend bij de burgemeester om een ”spontane vernietiging” van het raadsbesluit. Wat zij echter niet in het bewuste artikel vermeldde, is het feit dat de burgemeester haar al op 14 april jl. gemotiveerd te kennen had gegeven, dat het besluit van de raad niet voor een spontane vernietiging in aanmerking zou komen. Dat had zij óók kunnen weten, als de circulaire wetswijziging ”Verruiming Ontheffing Woonplaatsvereiste” en de ”Beleidskader Spontane Vernietiging” van gemeentelijke besluiten, beter waren bestudeerd. Natuurlijk heeft Erica van As het recht om de motivatie van de raad onvoldoende te vinden, maar om dat te uiten middels een vernietigings verzoek, is een wel heel populistische vorm van politiek bedrijven.

 

Dorpsbelang Langedijk is het overigens wél met fractievoorzitter Erica van As van de ChristenUnie eens, dat het belangrijk is om lid te zijn van de bibliotheek in onze gemeente. Maar dat zij ‘boeken naar de bibliotheek brengen’ als een prioriteit voor het verhuizen van wethouder Jan Piet Beers in een interview voor RTV N-H  benoemd, gaat ons ietsje te ver. Dan kijkt Dorpsbelang Langedijk in het kader van het algemeen belang toch maar liever naar de bestuurlijke kwaliteiten van de wethouder, want de gemeente moet immers bestuurd worden.

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman

Terug <<