© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

7-9-2010

 

Onderhandelingstactiek versus transparantie

 

Een Uitleg over het handelen van Dorpsbelang tijdens de coalitie onderhandelingen

 

Het is alweer drie maanden na de verkiezingen en we kunnen oprecht zeggen dat we niet stil hebben gezeten de afgelopen maanden. Coalitieonderhandelingen, raadsvergaderingen, jaarstukken 2009 en kadernota. Alles was voor ons nieuw en vroeg extra aandacht om de processen en materie tot je te nemen.

 

Wie had dat gedacht na de eerste onderhandelingsronde met Kleurrijk Langedijk, CDA en PvdA, om alsnog aan de onderhandelingstafel te komen. Het waren CDA en PvdA die met de eerste onderhandeling in feite Dorpsbelang Langedijk het mes op de keel hadden gezet om haar speerpunten in te slikken, waardoor wij ons uit de coalitieonderhandelingen hebben teruggetrokken. De kiezers hadden immers niet voor niets in grote getale op ons gestemd. Wij hadden na dat debacle dan ook niet direct het idee, om nog in de coalitie te kunnen komen. Maar ook Hart voor Langedijk/D66 kwam met PvdA en CDA niet tot overeenstemming, hetgeen bij Kleurrijk Langedijk leidde tot een heel andere strategie. Men zocht met Hart voor Langedijk/D66 en GroenLinks naar een vierde partner. De VVD werd uitgenodigd, maar die partij besloot zonder ook maar één gesprek aan te gaan, dat deze samenstelling voor hen geen basis was om tot een coalitie te komen. Om dezelfde reden ging het CDA ook niet op de uitnodiging in, waarbij terloops ook even moet worden opgemerkt, dat de ChristenUnie ook niet wenste te onderhandelen met deze partijen.

 

De drie oud coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA dachten dat zij Kleurrijk Langedijk klem hadden en er werd vriendelijk aan Kleurrijk Langedijk verzocht om maar een coalitie met hun te overwegen.

Nog altijd zijn we de geweldige transparantie op de website van de oud coalitiepartijen dankbaar. Als kleine ondernemers hebben wij in de praktijk geleerd, om tijdens onderhandelingen niet met de strategie te koop te lopen. Door die openheid werd het namelijk duidelijk dat Dorpsbelang Langedijk nog een kans kreeg en hebben die tweede uitnodiging van Kleurrijk Langedijk met twee handen aangenomen, om zo de coalitiegesprekken aan te gaan met Hart voor Langedijk/D66 en GroenLinks. Als wij niet op dat verzoek waren ingegaan, dan had de kans bestaan dat een groot gedeelte van de oude coalitie weer in het zadel zou zijn gekomen en dat zou de verkiezingsuitslag te kort hebben gedaan. Maar nog veel belangrijker: Dorpsbelang Langedijk kon nu haar speerpunten weer inbrengen in het coalitiedocument. Let wel, daar gaat het in feite om. De kiezer heeft zijn stem gegeven om het verkiezingsprogramma en het (mogelijk) verwezenlijken daarvan is de hoofdzaak.

 

Het is niet alleen dat je een coalitie aangaat, je mag ook een wethouder inbrengen. Wij hadden al een standpunt ingenomen, dat het een externe wethouder moest worden. Dorpsbelang Langedijk heeft geen kandidaat op de lijst staan die genoeg politieke ervaring heeft om zo’n zware job op te pakken. Een externe werd aan de hand van een profielschets gevonden. Jan Piet Beers, een liberale man met twee benen op de grond. Reeds 16 jaar in de politiek en 7 jaar als wethouder, met de eigenschap: lokaal denkend en handelend. Wij zijn er blij mee en Jan Piet ook.

 

Zoals gezegd, het is druk geweest de afgelopen periode. Als pril raadslid komt er heel wat op je pad en je stort je in het leeswerk. Vele nota’s en voorstellen zijn nog ter afronding in de forums en raad ingebracht. De jaarstukken 2009 en kadernota zijn van die lijvige rapporten die de nodige aandacht vragen, met daarin vertaald het cijfermatige van de eerder genomen besluiten.

 

Met al die drukte zijn wij de ontwikkelingen, zoals Westerdel en Kerklaan (lees Speelweide), niet uit het oog verloren. De Klachtencommissie heeft de klacht van omwonenden van de Speelweide gegrond verklaard. Er was met het beleidsvoornemen geen inspraak verleend, om op de locatie Speelweide een wijksteunpunt te realiseren. Dat hadden wij voor de verkiezingen in onze column al duidelijk gemaakt, tot groot ongenoegen van de oude coalitie. Desondanks heeft het oude college van CDA, PvdA VVD en ChristenUnie gemeend, geen gehoor te geven aan het advies van de Klachtencommissie en gaat samen met de Woningbouwvereniging Langedijk op de ingeslagen weg door. Dorpsbelang Langedijk komt hier binnenkort op terug.

 

Fractievoorzitter

Ger Nijman

Terug <<