© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

(klik op de button)

27-3-2010

 

Dorpsbelang Langedijk niet meer aan de onderhandelingstafel

 

Uitleg voor onze kiezers:

 

Jorrit Bakkum van Kleurrijk Langedijk gaf vrijdagmiddag 25 maart aan Dorpsbelang Langedijk te kennen, dat het met de coalitieonderhandelingen “niet meer gaat lukken” en dat zij nu de lokale partij Hart van Langedijk/D66 aan tafel zouden vragen. Gezien de voorgeschiedenis, was de mededeling van Jorrit Bakkum voor Dorpsbelang Langedijk toch wel een teleurstelling.

 

Na de euforie van de verkiezingsuitslag was er voor Dorpsbelang Langedijk goede hoop het beleid een andere richting op te duwen. Op vrijdag 5 maart had Jorrit Bakkum bij Ger Nijman informeel gepolst of wij open stonden om mee te doen aan coalitie onderhandelingen, in de vorm als een lokale samenwerking. Enkele kernpunten uit het verkiezingsprogramma werden besproken en op de vraag van Jorrit Bakkum hoe wij tegen een eventuele verplaatsing van het wijkcentrum naar de locatie “de Overbrugging” zouden staan, kon alleen maar gezien worden als een zeer positief signaal. Tijdens dat gesprek heeft Dorpsbelang Langedijk haar voorkeur uitgesproken voor de lijstcombinatie Hart voor Langedijk/D66 en GroenLinks met Irma Schrijver als wethouderskandidaat.

 

Op maandag 8 maart zijn de officiële besprekingen gestart. Dorpsbelang Langedijk had haar wensenlijstje van specifieke inbrengpunten mee. Specifiek zijn de onderwerpen Westerdel, Speelweide, Veilingterrein, Behouden Huis, Winkeldriehoek en Dorpsgericht Samenwerken benoemd. Ook tijdens deze bespreking werd de voorkeur uitgesproken van de lijstcombinatie Hart voor Langedijk/D66 en GroenLinks met Irma Schrijver als wethouderskandidaat. Indien er een partij uit de oude coalitie gekozen moest worden dan had CDA de voorkeur met Bert Fintelman als kandidaat wethouder (de VVD lag bij Kleurrijk Langedijk te gevoelig i.v.m. Mike van Croonenburg).

 

Het gesprek zou volgens Kleurrijk Langedijk ten doel hebben, welke punten uit het verkiezingsprogramma voor Dorpsbelang Langedijk essentieel zijn in uitvoering, zonder noemenswaardige ruimte voor aanpassingen.

 

De eerste bijeenkomst op 15 maart met de PvdA, CDA en Dorpsbelang Langedijk is op initiatief van Kleurrijk Langedijk gegaan. Aangezien zij de afzonderlijke voorgesprekken heeft gevoerd en in kaart heeft kunnen brengen, zijn wij ervan uitgegaan dat er bij de andere partijen geen noemenswaardige belemmeringen waren voor een coalitievorming. Tijdens de vergadering hebben de partijen in grote lijnen het vervolg traject besproken. Daarnaast heeft Dorpsbelang Langedijk aangegeven dat zij een externe wethouders kandidaat heeft met 8 jaar ervaring.

 

De coalitie bespreking van 25 maart jl. was er een van een inhoudelijke aard maar specifiek is de kwestie Speelweide/ wijkcentrum behandeld. Dorpsbelang Langedijk heeft met de verkiezingen als speerpunt aangegeven dat de Speelweide in zijn huidige vorm en functie moest blijven bestaan. Het voorstel om het Wijkcentrum te verplaatsen naar de locatie “de Overbrugging” was voor de PvdA en CDA onbespreekbaar. Volgens Frits Westerkamp was die locatie aangemerkt als een VLOW-locatie en bestemd voor woningbouw in het hogere segment. De opbrengst van circa een miljoen euro zou daardoor verloren gaan. PvdA en CDA stelden voor het wijkcentrum als gebouw” 20 % kleiner te maken en het te verplaatsen naar de Jeu de Boules-terrein. Het daarop geprojecteerde ‘parkgebouw’ moet dan in het verlengde tegenover het hofgebouw komen. Met het verplaatsen van de gebouwen behoudt je evenzoveel parkeerplaatsen. Desondanks ging Kleurrijk Langedijk mee met het voorstel van PvdA en CDA. Hun motief: dat een miljoen euro’s in de huidige periode wel erg veel geld is. Dorpsbelang Langedijk kon zich niet met het voorstel verenigingen en kreeg tot vrijdagmiddag de tijd voor een definitief antwoord. Na een uitvoerige vergadering met in overweging het wel en wee van het project, blijft Dorpsbelang Langedijk van mening dat verplaatsing de enige optie is. Temeer daar wij van mening zijn dat ook Jeu de Boules-terrein bij de Speelweide hoort en er dus nog steeds gebouwd gaat worden op de Speelweide.

 

Maar ook het zogenaamde mislopen van een miljoen VLOW-opbrengst van de Overbrugging is voor Dorpsbelang Langedijk dubieus. Buiten het feit dat je met VLOW-locaties creatief kan wisselen is het ook nog de vraag of de locatie “de Overbrugging” indertijd wel voor woningbouw is bestemd. In maart 2005 heeft het college van B. en W. besloten dat de school gesloopt zou worden en het huidige trainingsveld (voetbalveld bij sporthal) verplaatst zou worden naar het vrijkomende terrein. De verkoop van het trainingsveld aan Buitenzorg kan dus gewoon doorgaan en de opbrengst van die locatie loopt ook geen gevaar. Naast het verplaatste trainingsveld zou een wijkcentrum niet misstaan en zelfs multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Het mislopen van een miljoen euro’s is dan ook een schijnreden.

 

De motieven en teneur van het PvdA en CDA aangaande de Speelweide is bij Dorpsbelang Langedijk wel duidelijk geworden. Die teneur werd ook nog eens bevestigd aangaande de onderwerpen Westerdel, het Behouden Huis en achterstallig onderhoud van wegen. Op de opmerking van ons om te onderzoeken Westerdel te verplaatsen, omdat de verstedelijkingspuist van nieuwbouw tot aan de Veertweg een doorn in het oog is, antwoordde Frits Westerkamp dat in 2050 het gehele gebied tot aan de N504 toch wel volgebouwd is. Op ons kernpunt het Behouden Huis te moderniseren voor diverse maatschappelijke functies werd door Frits Westerkamp ook weggedaan als onmogelijk voor de omwonenden. Op ons kernpunt versneld herstellen van acht jaar achterstallig onderhoud van wegen, werd voorgesteld dat het wel op een prioriteitslijstje kan staan.

 

De teneur was, zo voelde dat bij Dorpsbelang Langedijk, dat het oude beleid van de PvdA en CDA met verve werd verdedigd. De blokkade en niet de bereidwilligheid tot onderzoek van verplaatsing van het wijkcentrum, was voor Dorpsbelang Langedijk de reden om bij haar standpunt van verplaatsing te blijven. Voor Kleurrijk Langedijk is dit de reden om niet verder met Dorpsbelang Langedijk te onderhandelen.

 

Fractievoorzitter Dorpsbelang Langedijk

Ger Nijman