© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

12-2-2010

 

Voor welzijn, evenwicht en rust is natuur een must

 

Niet een gemeente die het groen opoffert voor nieuwbouw maar een gemeente die zich inzet voor behoud van bestaand groen en water.

 

Ontwikkel ecologische gebieden voor natuurfunctie, want dat geeft evenwicht aan de verstedelijking. Wat is er niet mooier, om te wonen in een mooie groene wijk.

 

Ontwikkel en behoud parkachtige gebieden of speelweiden met bomen, vlakke wandelpaden en creëer hoekjes met uitkijk op de drukte van de dag.

 

Aanplant en bescherming van bomen dient prioriteit te hebben, daar is wat ons betreft nog een inhaalslag te maken.

 

Duurzaamheid neemt in de maatschappij een belangrijke plaats in. Klimaatneutraal handelen en terugdringen van CO2–uitstoot moet volgens internationale afgesproken normen, leidraad zijn. Men kan niet alles regelen en we moeten ook niet doorschieten.

 

Dorpsbelang Langedijk zet in op een duurzame groene en milieu vriendelijke gemeente, zoals: klimaatneutraal bouwen, isoleren van bestaande woningen, aanschaf van energiezuinige en milieu besparende werktuigen en energie besparende straatverlichting.

 

Maar wat te denken van minder (dikke) rapporten uit het gemeentehuis, dat is ook besparing van papier en energie.

 

Terug <<