© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

10-5-2010

 

Coalitie Langedijk stelt kandidaat-wethouders voor

 

De kandidaat-wethouders van het college van de gemeente Langedijk zijn bekend. Maandag 10 mei 2010 was er groen licht, nadat de instantie die onderzoek doet naar de integriteit van de aanstaande wethouders, voor alle vier kandidaten een verklaring van geen bezwaar afgaf. De vier coalitiepartijen vaardigen ieder een wethouder af.

 

Namens Kleurriijk Langedijk is Ronald van Schoorl (54) kandidaat-wethouder. Momenteel werkt Van Schoorl bij de Stichting Servicepunt voor Welzijn en Cultuur te Alkmaar als senior beleidsmedewerker en project management. Eerder werkte hij voor welzijnsorganisaties als Stichting De Maatschap Alkmaar en Stichting Welzijnsbevordering Kern 8. In Langedijk is Van Schoorl vooral bekend als oprichter en voorzitter van de Stichting Langedijk Waterrijk. Deze stichting zet zich ondermeer in voor de doorvaarbaarheid van de oorspronkelijke Langedijker vaarwegen en probeert de laatste restanten van ‘het Rijk der Duizend Eilanden’ te behouden, evenals de nog bestaande varende monumenten en gereedschappen die gebruikt werden voor de scheepsbouw in het Geestmerambacht. Daarnaast is Van Schoorl bestuurslid van diverse verenigingen, waaronder die van Museum Broeker Veiling.

 

Dorpsbelang Langedijk heeft Jan Piet Beers (59) benaderd met het verzoek zich kandidaat te stellen voor het wethouderschap in de gemeente Langedijk. Sinds 1994 is Beers namens de VVD actief in de gemeentepolitiek en was hij wethouder in de periode 2002 - 2009. Als wethouder Ruimtelijke Ordening was hij onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de Structuurvisie Niedorp 2004-2015, de herinrichting van een aantal dorpskernen en het realiseren van nieuwbouw. Als portefeuillehouder Milieu richtte hij in het toenmalige Gewest van de Kop van Noord-Holland, de Milieudienst Kop van Noord-Holland op.

 

Hart voor Langedijk/D66 vroeg Ilse Overzier (40) om zich kandidaat te stellen voor het wethoudersschap in Langedijk. Na haar studie Economie in Amsterdam, is ze na een periode in het bedrijfsleven, aan de slag gegaan bij de gemeente Leiderdorp als hoofd Financiën. Vervolgens heeft ze als sectorhoofd bedrijfsvoering bij de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland gewerkt en bij de gemeente Bennebroek als adjunct-gemeentesecretaris. Ruim een jaar geleden heeft ze een winkel in IJmuiden overgenomen waarna ze nu de stap maakt naar wethouder in Langedijk.

 

GroenLinks Langedijk draagt Irma Schrijver (57) voor als kandidaat-wethouder. Schrijver leerde het vak van politicus in de periode 1990-1998 toen zij als beleidsmedewerker werkte voor de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks. In de jaren 90 was zij enige tijd gemeenteraadslid in Haarlem. Kort nadat zij in Oudkarspel kwam wonen, is zij opnieuw politiek actief geworden. In de periode 2002-2006 heeft ze zich naast haar rol als fractievoorzitter voor GroenLinks vooral beziggehouden met sociaal beleid, zorg, welzijnsbeleid en de WMO. In de periode 2006-2010 zocht zij voor even de politieke luwte op. Haar prioriteit lag in die tijd bij haar werk als sectorhoofd burgers in de gemeente Wervershoof. Daar gaf ze leiding aan de afdelingen welzijn/onderwijs, sociale zaken/wmo en burgerzaken. In Langedijk was ze in die periode voorzitter van GroenLinks en een enkele keer actief als burgerraadslid. In 2010 stelde zij zich opnieuw voluit beschikbaar voor een functie in het gemeentebestuur van Langedijk, als raadslid of als wethouder. Momenteel is zij raadslid voor GroenLinks in de gemeente Langedijk.

 

Op dinsdag 18 mei benoemt de gemeenteraad van Langedijk de wethouders. Een van de eerste besluiten van het nieuwe college zal zijn om de portefeuilleverdeling vast te stellen. Dan is duidelijk welke thema’s de afzonderlijke wethouders onder hun hoede krijgen.

Terug <<