© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

(klik op de button)

Welkom op de website van Dorpsbelang Langedijk

Nieuwsarchief: klik hier

Klik hier

Onderzoek Burgerrekenkamer Langedijk naar belangen Nijman duurt lang

5-4-2017

Bart Muurling van de Burgerrekenkamer speurt verder naar de gang van zaken rond het bestemmingsplan Voorburggracht 224. Dat stond klip en klaar te lezen in de Alkmaarse Courant van 21 januari 2016. Dat ging in het bijzonder over de verkoop van het perceel grond aan het vastgoedbedrijf van Vomar

Lees verder >>

Onderzoek  Burgerrekenkamer Langedijk van Bart Muurling is luchtfietserij

19-4-2017

Als je zo nadrukkelijk vermeldt in de Alkmaarse Courant dat je verder onderzoek gaat doen naar de belangen van Nijman dan mag je toch verwachten dat daar grond voor is. Om die reden heb ik, na bijna anderhalf jaar, gevraagd naar de status van het onderzoek, ruim de tijd zou je zeggen om dat te hebben afgerond. Update 3 mei 2017

Lees verder >>

14-5-2017

             

Bestuurlijke Toekomst 1:

De vier toekomstopties uitgelegd

Lees verder >>

14-5-2017

                

Bestuurlijke Toekomst 2:

Dorpsbelang Langedijk kiest voor zelfstandig bestuur met ambtelijke fusie

Lees verder >>

14-5-2017

 

Bestuurlijke Toekomst 3:

Dé raadsvergadering 18 april

Lees verder >>

Aad Duijs stapt op en staat zijn zetel af aan Joke visser

11-6-2017

Dinsdag 6 juni 2017 was voor Aad Duijs zijn laatste raadsvergadering. Aad kon zich niet verenigen met het verlangen van de fractie om met de vervolgstappen naar een ambtelijke fusie, een gezamenlijk fractiestandpunt in te nemen.

Lees verder >>

Lang leve de visie “Langedijk ontwikkelt met Water”

28-9-2017

Water is er in Langedijk genoeg. De belangstelling voor water ook. Dorpsbelang Langedijk is dan ook zeer tevreden dat de visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ tot stand is gekomen met inwoners, organisaties, ondernemers en overheden. En inderdaad, als er iets van verbindend element is in de gemeente, dan is het wel water.

Lees verder >>

DORPSBELANG LANGEDIJK VOOR AMBTELIJK SAMEN MET HEERHUGOWAARD

20-12-2017

Op 18 april 2017 was het besluit genomen; we gaan ambtelijk fuseren. Nu ging het erom welke gemeente de voorkeur zou krijgen. Als laatste punt op de raadsagenda van 12 december 2017 stond de toekomst van Langedijk en klokslag middernacht heeft de gemeenteraad besloten om samen met Heerhugowaard een ambtelijke fusie aan te gaan.

Lees verder >>

Gemeenteraadsverkiezing 2018 - 2022

11-1-2018

Waar een wil is, is een weg zeiden we bij de start acht jaar geleden. We hebben dan ook al veel bereikt, maar willen nog meer. Dorpsbelang Langedijk wil ook de komende periode weer bestuursverantwoordelijkheid dragen.

Lees verder >>

DORPSBELANG LANGEDIJK WEER DE GROOTSTE!

29-3-2018

De kiezers hebben er wéér voor gezorgd dat Dorpsbelang Langedijk de grootste is geworden. Weliswaar één zetel verlies, maar na wederom vier jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid, is het toch een steun in de rug! Allen die hun stem op Dorpsbelang Langedijk hebben uitgebracht, willen wij van harte bedanken!  

Lees verder >>

Voortgang bestuursakkoord

11-4-2018

In Langedijk hebben twee partijen, Dorpsbelang Langedijk en VVD het initiatief genomen om gesprekken met alle partijen aan te gaan. De gesprekken vinden plaats om na te gaan welke punten van belang zijn en onder welke condities kan worden deelgenomen aan een college. Hiervoor zijn twee verkennende rondes gehouden met alle partijen. Uit die verkenningen is een duidelijk beeld naar voren gekomen. UPDATE 12-4-2018

Lees verder >>

Presentatie bestuursakkoord

7-5-2018

Vanavond heeft de nieuwe coalitie (Dorpsbelang Langedijk, VVD, Hart voor Langedijk/D’66 en ChristenUnie) het bestuursakkoord ‘De vaart in Langedijk’ gepresenteerd. Het akkoord beschrijft op hoofdlijnen de opgaven waaraan de nieuwe coalitie wil werken en is voor het nieuwe college het handvat voor het collegeprogramma.  UPDATE 8-5-2018

Lees verder >>

Afscheid Jan Piet Beers en wisseling oude en nieuwe college

8-5-2018

In een tjokvolle raadszaal werd er afscheid genomen van twee wethouders. Gerard Rep (CDA) en ‘onze eigen’ Jan Piet Beers keren beide niet terug. Jan Piet had medio 2017 aangegeven dat hij niet beschikbaar was voor een derde termijn. Fractievoorzitter Ger Nijman bedankte hem terecht uitvoerig voor zijn verdiensten voor de gemeente Langedijk de afgelopen acht jaar, want dat was niet gering.

 

 

Lees verder >>

Voorstel Afronding fase 1 Ambtelijke fusie

25-9-2018

Met het rapport ‘haalbaarheidsonderzoek ambtelijke fusie Heerhugowaard en Langedijk’ hebben we de eerste fase van het onderzoek afgerond. Doel van het onderzoek was of een ambtelijke fusie met Heerhugowaard al of niet mogelijk was. De conclusie in het rapport luidt dat er geen belemmeringen zijn en dat samenwerken en een ambtelijke fusie haalbaar is.

 

 

Lees verder >>

DORPSBELANG LANGEDIJK KIEST VOOR BESTUURLIJK FUSIE HEERHUGOWAARD-LANGEDIJK

5-3-2019

Het is al bijna zo’n 6 jaar geleden dat de raad de eerste stappen zette in het onderzoek van wat bestuurlijk wenselijk is voor Langedijk. Zo’n twee jaar geleden was niet alleen de vraag ‘waarom’ en ‘hoe’, maar ook met wie. Nu ruim twee jaar later heeft de gemeenteraad van Langedijk op 26 februari 2019 een principebesluit genomen om met Heerhugowaard een bestuurlijke fusie aan te gaan.

 

Lees verder >>

Achterburggracht in Bomenwijk doorvaarbaar

26-3-2019

Op 29 december 1999 presenteerde Pieter de Vries van de stichting Langedijk Waterrijk het plan van het opnieuw doorvaarbaar maken van het de Achterburggracht van Broek op Langedijk tot aan de Veilingweg in Noord-Scharwoude. Al jaren pleit de stichting als eerste prioriteit het herstel van de vaarverbinding van Noord- en Zuid-Scharwoude via de Achterburggracht achter de Sint Jan de Doper.

                                                                      met update

 

Lees verder >>

De slag om Sint Pancras

6-5-2019

Het herindelingsproces van Langedijk en Heerhugowaard houdt de gemoederen aardig bezig. “Praat mee”, was de slogan in de verspreidde huis-aan-huisfolder ‘Langedijk en Heerhugowaard gaan samen’. Met de bijeenkomsten in de dorpskernen konden inwoners ideeën en zorgen uiten. Ideeën en zorgen die een aanvulling zijn voor de visie van het herindelingsontwerp. Zoals bijvoorbeeld; wat moet behouden blijven en wat kan beter.

 

Lees verder >>

Mededeling: Rectificatie

11-6-2019

Ons artikel van 8 mei en 29 mei had de titel “De slag om Sint Pancras”. Rob Planken uit Sint Pancras, zichzelf beschouwend als onafhankelijk columnist en oprecht kritisch burger, beschouwt het gebruik van de titel als schaamteloze na-aperij. Hij had immers op 17 april in zijn ‘coolumn’ de titel “Slag om Sint-Pancras” gebruikt. Onze titel “De slag om Sint Pancras” heeft Rob Planken als laakbaar gedrag ervaren, dat twijfel zaait over zijn onafhankelijkheid. Vooropgesteld, dat mag hij vinden, maar dat is nooit de intentie van Dorpsbelang Langedijk geweest.

 

Lees verder >>

Herindelingsontwerp gemeente Langedijk en Heerhugowaard  

8-10-2019

Na een lange periode van afwegen van de verschillende fusiemogelijkheden heeft de gemeenteraad van Langedijk het principebesluit genomen voor een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard. Het betreft een samenvoeging van gemeenten en beide colleges hebben in gezamenlijkheid het nu voorliggende ‘Herindelingsontwerp gemeenten Langedijk en Heerhugowaard’ opgemaakt.

Lees verder >>

Begroting gemeente Langedijk 2020

9-11-2019

Zo’n 4 maanden geleden gaf de Kadernota een minder positief beeld en zelfs met een nadelig saldo. Het college met de portefeuillehouder Nieuwenhuizen als aanjager heeft er de tanden in gezet om toch een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren. Een meerjarenperspectief waarbij het voorzieningsniveau goed in balans blijft en de prioriteiten in het meerjarenplan goed zijn weergegeven.

Lees verder >>

Herindelingsadvies nieuwe gemeente Dijk en Waard

14-3-2020

Met het herindelingsadvies van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard eindigen we een lange periode van afwegen en besluiten. De vraag was: blijven we een kleinschalige gemeente en gaan we het niveau van voorzieningen en ambities naar beneden bijstellen? Of gaan we naar een sterke gemeente die minder kwetsbaar is en met meer kwaliteit voor ambities en opgaven?

Lees verder >>

Bedenkingen en wensen bij concept-RES

31-8-2020

Dorpsbelang Langedijk heeft op de concept-RES bedenkingen met daarbij wensen.

 

De concept-RES is een eerste stap van een proces van 30 jaar energietransitie. De ambitie van het Nederlandse Klimaatakkoord is om de Nederlandse broei-kasuitstoot in 2050 met 80 tot 95 % te verminderen ten opzichte van 1990.

Lees verder >>