© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

9-2-2010

 

Dorpsbelang Langedijk:  Waarom nieuw?

 

Al weer een nieuwe partij! Waar is dat goed voor, zult u zich afvragen? De afgelopen acht jaar hebben laten zien dat er duidelijk behoefte is aan een lokale partij die zich meer inzet met zaken die de burger aangaan. Dorpsbelang Langedijk is van mening dat er een inhaalslag moet komen in kwaliteitsverbetering over heel veel zaken.

 

Het kan wat betreft Dorpsbelang Langedijk niet genoeg benoemd worden in de gemeente Langedijk.

 

Bewoners van Langedijk verdienen een goed bestuur dat ten dienste staat van haar burgers. De afgelopen raadsperiode werd met veel tam-tam een ‘missie en visie’ document aangenomen in de Langedijker raad, dat als leidraad moest dienen om de burger weer als klant te benaderen. Het heeft ontzettend veel geld gekost om het plan op te stellen, omdat blijkbaar niet iedereen op de Vroedschap gewend was en/of ervaring had met klantvriendelijk werken naar de burgers toe. Met het rapport is dat er nog steeds niet echt van gekomen, al hebben sommige afdelingen in het gemeentehuis wel al een inhaalslag gemaakt.

 

Dorpsbelang Langedijk staat voor een accurate en oplossend gerichte gemeente.

 

Een inhaalslag is ook niet bereikt met Dorpsgericht Samenwerken. Recentelijk heeft een bureau onderzoek gedaan naar het wel en wee van Dorpsgericht Samenwerken. Je kan uit dat rapport de conclusie trekken dat de gemeente op het gebied van samenwerking wel heel slecht heeft gefunctioneerd. Daarnaast heeft een overgroot gedeelte van de gemeenteraad ook nog eens besloten, af te zien van het inzetten van Dorpsgericht Samenwerken als beleidsadviserend orgaan.  De omgekeerde wereld, de gemeente heeft haar taken verwaarloosd en de burger wordt gestraft met het ontnemen van interactieve inspraak.

 

Dorpsbelang Langedijk staat wel voor een beleidsadviserend Dorpsgericht Samenwerken.

 

In de afgelopen jaren is Langedijk als kool gegroeid. Prachtige wijken zijn er gebouwd en de wijk Westerdel komt er nog aan. Steeds verder naar het westen schurkt Langedijk inmiddels, als Westerdel klaar is, tegen de noordkant van Alkmaar aan.

In de wandelgangen wordt gesproken van een verstedelijkingsopdracht van 4000 extra woningen. Samenwerken juichen wij toe, maar samenklonten met de Alkmaarse verstedelijking wijzen wij resoluut af. Tegen 4000 extra woningen in onze gemeente zegt Dorpsbelang Langedijk daarom NEE. Dorpsbelang Langedijk is ook tegen verstedelijkings kenmerken als massale hoogbouw in de bebouwde kom.

 

Dorpsbelang Langedijk staat voor behoud van het dorpse identiteit en vitale dorpskernen.

 

Uitbreiding van Langedijk en groei van het inwonertal van Langedijk lijkt allemaal wel mooi, maar de werkelijkheid is een andere. In wijken  – uit de jaren 1950 – 1975 –  in de huidige dorpskernen is al jaren niet meer geïnvesteerd. De oude wijken zijn het kind van de rekening geworden. Onderhoud van de wegen en groen bleef de afgelopen acht jaar ver achter. Langedijkers kunnen zien waar het beleid van de twee coalitietjes in de afgelopen acht jaar toe heeft geleid: Langedijk is op veel plaatsen ‘hobbel de bobbel’ of een ‘grindbak’ gemeente geworden.

 

Dorpsbelang Langedijk staat voor versneld inhalen van 8 jaar achterstallig onderhoud van bestrating en hoogwaardiger inrichting van groen.

 

Terug <<