© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

29-4-2010

 

COALITIE LANGEDIJK ONDERTEKENT COALITIEAKKOORD

Met de ondertekening van het coalitieakkoord is op donderdag 29 april de nieuwe coalitie van Langedijk een feit. De coalitie bestaat uit Kleurrijk Langedijk, Dorpsbelang Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en GroenLinks. In het coalitieakkoord regelt de coalitie de voor haar essentiële zaken.

In het coalitieakkoord is te lezen welke thema’s voor de coalitie belangrijk zijn in de komende vier jaar en op welke manier zij met deze thema’s wil omgaan. Voor de coalitie is bijvoorbeeld burgerparticipatie een heel belangrijk thema. Burgerparticipatie omvat alle methoden om burgers bij het gemeentelijk beleid te betrekken. Ook de richting die de coalitie wil inslaan als het gaat om woningbouw is te lezen. De coalitie is van mening dat de lintbebouwing van Langedijk moet worden gerespecteerd en zij heeft een sterke voorkeur voor inbreiden, liever dan (nieuwe) grootschalige uitleglocaties. Het volledige coalitieakkoord is in te zien op de gemeentelijke website: www.gemeentelangedijk.nl.

Annelies Kloosterboer namens Kleurrijk Langedijk, Joke Visser namens Dorpsbelang Langedijk, Dirk Boonstra namens Hart voor Langedijk/D’66 en Klaas Zwart namens GroenLinks, ondertekenden op donderdag 29 april om 15.00 uur het coalitieakkoord. Daarmee kwamen de coalitieonderhandelingen, het laatste deel begeleid door (in)formateur Marjan van Kampen, in Langedijk formeel ten einde.

Bij het vormen van de coalitie golden twee uitgangspunten. Ten eerste werd er gezocht naar een coalitie die uit ten minste twee lokale, niet landelijk gebonden, partijen zou bestaan. Daarnaast was het streven een coalitie te vinden met een zo ruim mogelijke meerderheid in de gemeenteraad. Een poging om de coalitie te verbreden met een vijfde partij bleek niet haalbaar. De coalitie steunt op elf van de eenentwintig zetels in de gemeenteraad.

De coalitie is overeengekomen dat er een college van vier wethouders zal komen met een omvang van 3,6 fte. Naar verwachting kunnen de vier wethouders in een extra raadsvergadering op dinsdag 18 mei 2010 worden benoemd. Momenteel vindt antecedentenonderzoek plaats. Wanneer dat in positieve zin wordt afgerond, worden de namen van de kandidaat-wethouders bekend gemaakt.

 

Klik hier voor het coalitieakkoord