© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

Eén van 21  - Ger Nijman

 

1: Laat ik voor de verandering eens met de deur in huis vallen, met de vraag die Bert Fintelman in de vorige aflevering van '1 van 21' stelde: Dorpsbelang Langedijk is vanuit het niets, met een verkiezingsprogramma met allerlei dorpsspecifieke thema's, in de raad én in het college beland. Hoe ga je om met die grote verantwoordelijkheid voor het algemeen belang?

 

“Bert doelt denk ik onder andere op de discussie rond het wijkcentrum in Noord-Scharwoude. Dat zou op de Speelweide komen, maar die plannen zijn van de baan omdat de nieuwe coalitie anders heeft beslist. Ik heb de omwonenden van de Speelweide bijgestaan in hun verzet tegen de bouwplannen. De klachtencommissie heeft hen ook in het gelijk gesteld. Het behoud van de Speelweide was ook één van onze belangrijkste verkiezingsitems. Nieuwbouw van het wijkcentrum op de plek van De Overbrugging gaat mogelijk geld kosten. Je zou dus kunnen zeggen dat het lokale belang, in de vorm van het behoud van de Speelweide, ten koste gaat van het algemene belang. Maar zelf vind ik het verschil tussen het dorpsbelang en het algemeen belang vaak flinterdun. Zelfs als het duurder uitpakt, wat ik betwijfel, biedt nieuwbouw van het wijkcentrum op de plaats van De Overbrugging veel voordelen die ook het algemeen belang ten goede komen.Het is zeker niet zo dat wij als dorpspartij geen oog hebben voor het algemeen belang. Neem Westerdel, nog zo’n erfenis van het vorige college. De plannen voor die woonwijk moeten we door vergevorderde afspraken en contracten helaas doorzetten. Als we ermee stoppen is Langedijk bij wijze van spreken failliet en dus gaat het algemeen belang in dit geval wel voor.”

 

2: Wat was de reden om Dorpsbelang Langedijk op te richten?

 

“Vanaf het moment dat ik mijn zaak verhuurde, had ik op mijn 55e na 36 jaar keihard werken eindelijk tijd om actief te worden in de lokale politiek. Via de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL) zette ik me al wel in voor het algemeen belang, maar als ondernemer in ruste stond niets me meer in de weg om de politiek in te gaan. Directe aanleiding was een bericht in de krant dat Langedijk zich zou gaan verbinden aan een nieuwe verstedelijkingsopdracht van 4.000 woningen. Als ondernemer was ik op de hoogte van de verwachte demografische ontwikkelingen, dus ik snapte er niets van. Wat moet je met al die nieuwe woningen als er een vergrijzingsgolf aan zit te komen? Daar kwam bij dat ik van mening was dat Langedijk veel te veel tijd en energie stak in bouwlocaties en nieuwe woonwijken. Dat ging ten koste van het mooie, open Langedijker landschap én gepaard met verwaarlozing van de bestaande kernen. Je mag me straks op de foto zetten in de Dokter Wilminkstraat. Door alle noodreparaties is het wegdek ter hoogte van De Overbrugging één grote lappendeken. Het lijkt wel patchwork. Dat stuk weg staat model voor het beleid in Langedijk van de afgelopen jaren. Wel haast maken met Westerdel, niet met de invulling van het Veilingterrein. Wel plannen maken om de Speelweide te bebouwen, niet om De Overbrugging te herontwikkelen of om de openbare ruimte netjes te onderhouden. Met Dorpsbelang Langedijk hebben we dat onder de aandacht van de kiezers gebracht. We hebben voor een kentering gezorgd."

 

3: Was het niet logischer geweest om je aan te sluiten bij één van de bestaande partijen?

 

“Dat heb ik geprobeerd, ik ben ook benaderd, maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik waarschijnlijk het meeste zou bereiken met een nieuwe partij met één focus: mooie, schone, hele, veilige en saamhorige wijken en dorpen. Die verwachting is uitgekomen: met een verkiezingsprogramma dat in een maand tijd is geschreven, heeft Dorpsbelang Langedijk vanuit het niets drie raadszetels veroverd. Bovendien zijn we met een wethouder in het college vertegenwoordigd. Ons succes is mede te danken aan enkele leden van de dorpsplatforms die we nadrukkelijk bij de partij hebben betrokken. Dorpsgericht Samenwerken moet een buffer tussen de gemeente en de dorpen worden, die een bijdrage levert aan het dorpsgevoel en de saamhorigheid. En de dorpsplatforms moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij nieuwe plannen. Niet ad hoc, maar als structureel onderdeel in het planvormingstraject."

 

4: Tot slot: welk raadslid van één van de oppositiepartijen schuif je naar voren als kandidaat voor de volgende editie van '1 van 21'? En welke vraag zou je aan hem/haar willen stellen?

 

“Ik heb een vraag voor Frits Westerkamp van de PvdA. Hij heeft destijds voor realisatie van bedrijventerrein Breekland gestemd, met als motivatie onder andere dat bedrijventerrein De Mossel in Noord-Scharwoude mogelijk verplaatst zou kunnen worden. Is dat voor hem nog steeds een optie?”

 

 

Terug <<