© 2011 Dorpsbelang Langedijk  DISCLAIMER

Uw dorp, ons dorp, en de mens centraal

28-10-2009

 

Locatie Kerklaan 31-33   -    Speelweide:

 

Géén  OPEN PLANPROCES   

 

Het voorstel van het college voor een wijksteunpunt aan de Kerklaan 31/33 verdient geen schoonheidsprijs voor een ‘open planproces’. Bewoners in de omgeving van de Kerklaan en Speelweide werden pas afgelopen zomer voor het eerst door Woningbouwvereniging Langedijk met een plan geconfronteerd, waarbij bijna de helft van 'de Speelweide' benut gaat worden voor woningen, een parkeerterrein en een wijkcentrum.

 

Wethouder Koolaard (CDA) had in de openbare vergadering van de commissie Zorg en Welzijn op 16 april 2007 weliswaar aangegeven, dat variant 3 leidraad zou zijn voor beleid, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Op geen enkele wijze werd inzichtelijk gemaakt, dat een groot gedeelte van de Speelweide opgeofferd zou worden voor een wijkcentrum en woningen. Alléén raadsleden konden bij de griffier inzage krijgen van de tekeningen en de financiële onderbouwing. De burgers hadden die mogelijkheid niet.

 

Hart van Langedijk/D66 en GroenLinks waren de enige tegenstemmers van het voorstel. Kleurrijk Langedijk was inhoudelijk niet verder gekomen dan het vermelden van een onjuiste schoolnaam. Geen van de raadsleden heeft vragen of opmerkingen gemaakt over de uitbreiding op de Speelweide en dat is zeer opmerkelijk.

 

Omwonenden hadden geen weet van de plannen op de Speelweide en konden zo ook geen invloed uitoefenen. Het is dan ook verbazingwekkend dat geen enkel raadslid zich heeft afgevraagd, welke vorm van inspraak de omwonenden hebben gehad.

 

De gemeente heeft met Woningbouwvereniging Langedijk in 2007 een prestatieafspraak gemaakt, hetgeen onder andere inhield: “Kerklaan 31-33 NS: woningbouw boven wijksteunpunt en overig deel locatie”, maar er werd niets vermeld over de Speelweide. In het Burgerjaarverslag 2007 van de gemeente Langedijk staat nota bene een opsomming van alle bouwplannen in de gemeente, maar over de Kerklaan en de Speelweide niets. Het heeft er daardoor zelfs alle schijn van, dat omwonenden zolang mogelijk onwetend moesten blijven.

 

En Dorpsgericht Samenwerken dan?

Hebben zij omwonenden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen? Neen.

Wijkcoördinator van Dorpsgericht Samenwerken Linda Meerbeek is één van de ambtenaren die ook heeft meegewerkt aan de evaluatie Woonvisie Langedijk.

 

Het rapport werd tegelijk uitgegeven met het rapport “Prestatieafspraken” met de woningbouwverenigingen. Het laat zich aanzien dat de wijkcoördinator van Dorpsgericht Samenwerken eerst met de platformleden plannen is gaan maken. Echter, het platform heeft niets met de omwonenden besproken. Erger nog, de leden zijn bewust niet uitgenodigd om op 25 mei 2009 naar de presentatie van de Woningbouwvereniging Langedijk  te gaan, om ‘zogenaamd’ geen invloed uit te kunnen oefenen op de mening van de buurtbewoners.

 

Wethouder Bonsel (PvdA) heeft in het Dorpsplatform Noord- en Zuid-Scharwoude op 2 februari 2009 ondermeer aangegeven dat er woningen zouden komen tot het asfaltpad. De vraag die blijkbaar hier gesteld had moeten worden: tot aan welk asfaltpad?  Er zijn er namelijk meerdere. Eén ervan loopt vlak langs de grens Speelweide en Kerklaan 31/33, maar dat werd - achteraf gezien - dus niet bedoeld. Natuurlijk kan je als wethouder dan zeggen dat het een en ander in Dorpsgericht Samenwerken is besproken. Maar konden de omwonenden weten dat er iets over het voorgaande besproken zou worden? Nee, want in Langedijk informeert en op de website ontbrak die informatie op de agenda.

 

 

Wat  heeft  Dorpsbelang  Langedijk gemist:

 

Een college dat met beleidsplannen voor de locatie Kerklaan 31/33 aan alle burgers openheid van zaken geeft. Er is namelijk geen enkele “strategische” reden denkbaar om omwonenden in onwetendheid te laten over de uitbreiding op de Speelweide.

 

De raadsleden die over het plan voor de Speelweide tijdens de raadsvergadering geen enkele vraag hebben gesteld. Zelfs niet of de omwonenden wel voldoende inspraak hebben gehad, ten aanzien van de “schimmige”  beleidsvoornemens van het college.

 

Een ‘Dorpsgericht Samenwerken’ dat de achterban en omwonenden in een vroeg stadium behoorde te informeren over de bouwplannen op de Speelweide. Het gemis is een protocol, een stappenplan waarbij het platform haar achterban over verschillende plannen c.q. voorstellen informeert, bij hen de meningen vergaart en een advies opstelt voor zowel gemeentebestuur als gemeenteraad.

 

Sinds de start van Dorpsgericht Samenwerken is het motto: “De wijk maak je met z’n allen”.

Maar juist aan dat motto blijkt nu nog kei en keihard gewerkt te moeten worden.

 

Dorpsbelang Langedijk is voor een wijkcentrum, maar staat óók voor het behoud van de Speelweide. De vele maatschappelijke activiteiten moeten blijvend gebruik kunnen maken van dit karakteristieke stukje openbaar erfgoed.

 

Terug <<